Jobutryghed

19 djøfere får fyreseddel i regionerne

05-09-2018
4 min.
Otte af djøferne i regionshuset i Sorø har modtaget en afskedigelse, efter at erhvervsfremmeindsatsen er blevet fjernet fra regionerne. PR-foto: Region Sjælland

Erhvervsfremmeindsatsen fjernes fra regionerne. Derfor har foreløbig fire af de fem regioner sendt fyringsbreve ud til i alt 19 djøfere, som sidder med de regionale opgaver.

Foreløbig 19 djøfere ansat i regionerne er netop blevet afskediget, fordi deres opgaver på erhvervsstøtteområdet flyttes over i stat og kommuner.

I Region Sjælland – som er den region, der er hårdest ramt på økonomien af opgaveflytningen – modtog otte djøfere i fredags deres endelige afskedigelse, efter at der var gået varslinger ud midt i august.

Alle i Region Sjællands afdeling for Regional Udvikling vidste i ugevis forinden, at det var på vej. Pengene til erhvervsstøtteområdet røg ved forårets budgetforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner.

"Vi vidste, der ville ske noget, men ikke hvor mange afskedigelser det ville ende med. Vi har sammen med ledelsen kæmpet hårdt for at få tallet så langt ned som muligt," fortæller Winnie Larsen, Djøf-tillidsrepræsentant i regionshuset i Sorø.

"Det har været en hård tid for alle. Selvklart mest for dem, som ikke har vidst, om de var købt eller solgt – og for de otte kolleger, som nu har mistet deres job. Jeg har oplevet det som en krisetid, hvor vi alle er rykket tættere sammen om hinanden."

Søvnløse nætter

Direktøren for Regional Udvikling i Region Sjælland, Carsten Krabbe, som har gennemført afskedigelsesprocessen, har heller ikke haft det for godt.

'Det er en rædselsfuld situation, som har givet mig søvnløse nætter,' som han undervejs sagde til regionens interne blad om at skulle eksekvere den politiske beslutning og afskedige dygtige medarbejdere.

Baggrunden for det hele er, at daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i maj – efter anbefaling fra regeringens Forenklingsudvalg – besluttede, at hele erhvervsfremmesystemet pr. 1. januar centraliseres i staten i Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborg, og at der skal oprettes 10 kommunale erhvervscentre.Dermed er regionerne skåret helt ud af ligningen med erhvervsstøtte – og pengene og dermed medarbejderne mistet.

Ledelsen har gjort det så godt som muligt

I Region Sjælland prøvede man at skrue på flere håndtag for at begrænse virkningen af budgetreduktionen, før man skred til afskedigelser.

Fem ubesatte stillinger kommer således til at stå ubesatte. Der blev også givet et tilbud om, at man kunne gå på deltid – eller tage en dialog om at gå på pension lidt før planlagt.

"Men det lykkede vi ikke med at få nogen til," fortæller Winnie Larsen.

Alle afskedigede får et jobbankbevis, som giver dem ret til i det næste halve år at komme til samtale til ledige stillinger andre steder i Region Sjælland.

"Heldigvis. Vi er jo generalister, som kan bruges de fleste steder," siger Winnie Larsen.

Ledelsen har gjort det så godt, de kunne, understreger hun.

"Der har ikke været en finger at sætte. Vi har fra medarbejderside været fuldt involveret hele vejen igennem, og man har lyttet til vores opfordringer og idéer. De personalepolitiske principper er blevet fulgt efter bogen. Så i forhold til hvor grum en proces det har været, har ledelsen håndteret det på en helt igennem ordentlig måde."

På Bornholm blev stillingerne reddet

I Bornholms Regionkommune frygtede man i flere måneder, at de tre djøfere, som sad med erhvervsstøtteområdet, ville få en fyreseddel. Kommunen holdt dog afskedigelsesvarslerne tilbage, fordi man til det sidste håbede at få rullet besparelsen på det bornholmske erhvervsfremmearbejde helt eller delvist tilbage.

Det er tilsyneladende lykkedes, efter at en bornholmsk delegation med borgmester Winni Grosbøll (S) og kommunaldirektør Peter Loft i sidste uge var til møde med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Så afskedigelsesvarslerne nåede aldrig at blive afsendt og er nu afblæst.

"Det er en stor lettelse," siger Djøf-tillidsrepræsentant, Nicolai Munk Pedersen.

Ny uro om regionerne

I sommerferien blev der – atter en gang – sendt politiske prøveballoner op om, at regionerne bør nedlægges. Afsenderne var Dansk Folkeparti og De Konservative.

Hvordan har I det som medarbejdere med, at politikere foreslår at nedlægge jer?

"Vi er vant til det. Jeg har været med fra, da regionerne blev dannet i 2007. Dengang spåede man os en levetid på én til to valgperioder. Det viste sig, at vi var mere levedygtige end som så, og at vi opnåede gode resultater og kunne holde budgetterne. Men der hænger stadig hele tiden den trussel med, at vi bare kan nedlægges. Derfor er vi også i dét, der nu er tilbage af vores afdeling for Regional Udvikling, meget opmærksomme på, at vi skal skabe fokus om vores opgaver. Vi skal vise omverdenen, hvad vi arbejder med, så folk kan se, at regionerne også laver andet end at drive det danske sygehusvæsen," siger Winnie Larsen fra Region Sjælland.

Her er de 19 djøfere blevet afskediget

Region Sjælland: 8 djøfere

Region Syddanmark: 5 djøfere

Region Hovedstaden: 4 djøfere

Region Midtjylland: 2 djøfere

Region Nordjylland: Ikke afklaret endnu

Bornholms Regionskommune: 0

De fem regioners arbejdsopgaver
  • Regionernes hovedopgave er at styre det dansk sundhedsvæsen.
  • Derudover varetages opgaver på socialområdet og regional udvikling.

Disse opgaver med regional udvikling skal regionerne stadig løfte efter erhvervsfremmereformen:

  • Kollektiv trafik i form af regionale bus- og togruter.
  • Undersøgelse og håndtering af jordforurening, herunder beskyttelse af grundvandet.
  • Myndighedsopgaver om bl.a. råstofplan og -tilladelser, udbudsgodkendelse af uddannelser og fordeling af gymnasieelever.
  • Regional udviklingsstrategi med emner som klimatilpasning og grøn omstilling, uddannelse, miljø, infrastruktur, kollektiv trafik og interregionalt samarbejde.
Så mange djøfere er ansat i de fem regioner

Der er ansat 2.840 Djøf-medlemmer i de fem regioner (overenskomstansatte og chefer)

2 kommentarer
1
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommenter

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Per Jensen

07.09.2018 kl. 10.56

"Vi er jo generalister, som kan bruges de fleste steder" lyder det i artiklen fra Djøf-tillidsrepræsentanten i Region Sjælland. Det har jeg i min omfattende jobsøgning efter mange år som jurist i staten absolut ikke mærket noget til. Såvel i det offentlige, herunder Region Sjælland, som i det private har jeg som jobsøgende jurist, hvor jeg efter anvisning fra såvel Djøf som A-kasse, har slået ivrigt på mine generalistkompetencer, har jeg fået afslag - og i langt de fleste tilfælde uden at være indkaldt til jobsamtaler. Som jobansøger bliver man mødt af helt specifikke krav om, at de juridiske eller administrative områder, der er opslået stillinger til, fordrer ansøgere, som fra andre jobs specifikt har tilsvarende kompetencer. Jeg har i netop Region Sjælland for nogle år tilbage haft en telefonsamtale med en leder efter afslutning af en ansøgningsrunde, hvor jeg nærmest fik at vide, at jeg med mine kompetencer absolut ikke var egnet. Ordene i den anden ende røret var "den går ikke".
Jeg er ellers ikke kræsen m.h.t. hvilke jobs jeg ville påtage mig.

1 Kommentar
0

Winnie Larsen, TR i Region Sjælland

14.09.2018 kl. 17.09

Til Per Jensen
Jeg er ked af at høre om dine oplevelser. Det skal siges, at ingen af de afskedigede i Region Sjælland er jurister. De har alle brede samfundsfaglige uddannelser, og er derfor, efter min bedste overbevisning, generalister. Og det var da heldigvis også muligt at omplacere en del af dem.

0 Kommentar
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.