Sommerlæsning

Udflytning: Vi fik en kniv i ryggen

04-07-2018
4 min.
En uge efter chokmeldingen: Flytteberørte djøfere i Styrelsen for Patientsikkerhed til møde om deres situation med tillidsrepræsentant Claus Torp Viberg og rådgivere fra Djøf. Foto: Jacob Nielsen

SOMMERLÆSNING: Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet for to år siden i København. Nu skal den flyttes til Aarhus. Som en kniv i ryggen, lyder det fra tillidsrepræsentant Claus Torp Viberg.

(Artiklen blev bragt første gang i Djøfbladet 2/2018) 

Da departementschef Per Okkels lidt i kl. 12 stod i døren til det stormøde, som ledelsen i Styrelsen for Patientsikkerhed havde indkaldt til få timer før, gik det op selv for de mest optimistiske, at der var mere i gære end bare en lille flytning af et kontor eller to. Okkels kom for sammen med direktøren og vicedirektøren at fortælle dem, at styrelsen splittes op i to med en ny Styrelse for Patientklage og Erstatning i Aarhus.

121 stillinger, heraf 80 djøf-fuldmægtigstillinger og et antal chefstillinger, flyttes til Aarhus.

Da folk myldrende ind i kantinen, vidste Djøf-tillidsrepræsentant Claus Torp Viberg allerede tavst besked. Han var blevet kaldt til direktionen en halv time tidligere, og mens han ventede på at komme ind, kom kontorcheferne ud. De var hvide i ansigterne eller blussende røde.

Ingen – heller ikke cheferne – havde set det komme. Det er kun godt to år siden, at man efter politisk ønske fusionerede en stor bid af Sundhedsstyrelsen med det gamle Patientombuddet til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi man ønskede synergien.

En kniv i ryggen

Per Okkels brugte vel små 10 minutter i kantinen. Kort, nøgternt og ret lige ud. Rundt om Claus Torp Viberg var der kolleger, der stille brød i gråd. Andre stirrede tavst ud i luften. Videoskærmen – som en stor flok medarbejdere så det på, fordi de var andre steder i landet – lignede et stillbillede.

“Chok,” beskriver han stemningen.

Ledelsen havde prøvet at gøre det så godt som muligt for folk bagefter, og der var en hotline til psykologhjælp.

Ti minutter efter kantinen var tømt, ringede den første journalist. Resten af dagen blev et bombardement af mobilopkald, sms'er, mails, LinkedIn og sociale medier for Claus. Det stoppede først kl. 3:15 om natten.

Kl. 8 næste morgen stod han klar til at modtage TV2 News’ sendevogn foran styrelsen.

“Det var tydeligt for os alle, at både ledelse og medarbejdere følte sig personligt ramt. Vi havde kæmpet med næb og kløer siden fusionen for to år siden for at få en velfungerende styrelse op at køre. Og det er lykkedes for os. Men i stedet for anerkendelse fik vi en kniv i ryggen. Jeg følte meget stærkt, at der manglede en stemme i medierne fra os.”

Sagerne vil hobe sig op

Det, man nu flytter til Aarhus, er primært hele den borgernære del.

Dér, hvor borgernes klager over dårlig behandling i det danske sundhedsvæsen skal behandles. Dér, hvor borgerne får råd og vejledning.

At samle klagesagerne med mere i Aarhus er i sig selv ikke problemet, siger Claus Torp Viberg.

“Problemet er det kæmpe tab af viden, når medarbejderne flygter herfra. Styrelsen for Patientsikkerhed er en succes, som har vist sit værd. Den nye styrelse i Aarhus kommer på mange områder til at starte helt fra scratch. Det, der kommer til at ske, er 1) en ophobning af sager og 2) en ringere sagsbehandling,” siger Claus Torp Viberg.

Ikke fordi jurister i Aarhus er dårlige jurister, understreger han, men fordi man ikke kan læse sig til det hele i sagsbehandlingsvejledningerne. Man skal sidde med det og have sparring for at lære det.

Har prøvet udflytning før

Det ved styrelsens folk, for de har allerede praktisk erfaring med udflytning.

For to år siden – i regeringens første udflytningsrunde – blev der flyttet en afdeling med 100 stillinger til Aarhus. Fem af 100 flyttede med. Resten måtte nyansættes, og i to år har medarbejderne i Aarhus haft tutorer fra København til stede – frem og tilbage hver uge.

Da Claus Torp Viberg selv for fem år siden begyndte i styrelsens klagecenter, sagde man, at der skulle et års oplæring med tutor til, før man var selvkørende. Med de lette sager.“Efter fem år sparrer jeg stadig med mere erfarne kolleger, når det er en kompliceret sag. Uden at gøre det følelsesladet: Jeg har næsten ondt af de jurister, der bliver ansat til at overtage alt det her i Aarhus. De kommer til at stå med flere, ekstremt fagligt svære områder uden hverken kolleger eller kontorchefer med erfaring. Fuck, de kommer til at starte på bar bund.”

Han har også ondt af de borgere, som styrelsen er sat i verden for at servicere.

Sagsbehandlingstiden vil eksplodere, og der er stor sandsynlighed for, at det kommer til at påvirke patientsikkerheden. Så hård er hans dom.

Interesseorganisationen Danske Patienter begyndte da også at røre på sig med det samme. Og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) deler bekymringen.

“Derfor vil vi også arbejde målrettet på at sikre den bedst mulige etablering af den nye styrelse i Aarhus – ikke mindst med fastholdelsesinitiativer for vores dygtige og rutinerede medarbejdere og effektive oplæringsprocedurer,” oplyser hun bl.a. i et skriftligt svar til Djøfbladet.

1. januar er alle djøferne væk

Allerede pr. 1. januar 2019 skal flytningen være gennemført.

“Vi har fået at vide, at man håber at have den nye direktør ansat i maj. Og før kan man jo realistisk ikke gå i gang med at etablere den nye styrelse. Der bliver en meget kort periode til at lære de nye op, hvor der stadig er erfarne til stede. 1. januar 2019 er djøferne her i huset sandsynligvis væk sammen med 90 pct. af de øvrige medarbejdere. Der er én djøfer – én – der har sagt til mig, at han flytter med. Og det er, fordi han allerede reelt bor i Aarhus på grund af sin familie.”

(Artiklen blev bragt første gang i Djøfbladet 2/2018) 


To af de berørte medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerhed:

Foto: Jacob Nielsen

"For mig er det en fyring"

Ida Kock, 39, cand.jur., fuldmægtig.

”For mig er det en fyring. Man kan ikke pendle til Aarhus. Jeg har ægtefælle, tre børn, familie, lejlighed, venner og hele mit netværk her.

Jeg tænkte ikke et sekund på at flytte med, da vi fik beskeden. Jeg tænkte på, hvor ærgerligt det her er på styrelsens vegne. Der er opbygget noget rigtig godt. Og så tænkte jeg på, at nu skal jeg ud og søge nyt job. Jeg tror nu ikke, det bliver så svært for mig. Men det er hårdt for alle dem, der havde håbet på at kunne blive her i mange år endnu.”

Jeg har prøvet at være igennem at fusionere to styrelser. Jeg ved, hvor stort arbejde det er at overdrage til andre. Alle de projekter og opgaver, man knokler med, men ikke kan følge til dørs. Det er hårdt at være dem, der bliver de sidste tilbage.

Og uanset hvor stor en indsats vi yder for at gøre flytningen til en succes, er der intet håb om at få lov til at blive i København. Stemningen kan ikke blive andet end opgivende og depressiv.

Jeg må indrømme, at jeg har overvejet helt at droppe den offentlige sektor, når jeg skal søge nyt job. Jeg har grundlæggende mistet tilliden til den, især da til statslige styrelser og nævn.”

  

Foto: Jacob Nielsen

"Venter på ledelsens tilbud"

Julie Kimbork, 28, cand.jur., fuldmægtig.

”Min første tanke var, at nu er jeg færdig med at arbejde i staten. Jeg har ikke lyst til tage chancen med et nyt job, som så ryger ud, når den næste flytterunde kommer.

Jeg har været to et halvt år i det klagecenter, som blev flyttet til Aarhus ved den første udflytningsrunde for to år siden. Jeg ved, hvor stort slid det er at overdrage éns arbejde til en gruppe helt nye fuldmægtige. Og nu sker det igen. Jeg var meget frustreret den dag.”

En uge efter tænker hun lidt anderledes.

“Vi har haft nogle gode snakke i mit kontor om vores fremtidsmuligheder. Jeg er nu i Sekretariatet for Ankenævnet for Patienterstatning. Det er et meget spændende område, og min plan er nok at blive året ud og lære så meget, jeg kan. Og når fyringsvarslet så kommer, tager jeg endelig stilling til, om jeg måske vil flytte med til Aarhus i en overgangsperiode eller nogle år. Men det kommer helt klart til at afhænge af, hvad man tilbyder os af overgangsordninger og fleksibilitet i starten for at lette flytningen.”

“Jeg er meget bevidst om, at jeg er en af de få med den overvejelse. Langt de fleste af mine kolleger er bundet af børn og ægtefæller. De har ikke friheden til at vælge. For dem er det en fyring.”


Hvilke institutioner bliver flyttet?

Regeringens flytteplan II indebærer, at en lang række arbejdspladser rykkes ud af København. Listen herunder viser, hvilke institutioner der må flytte – men rummer dog ikke Skat, politi og uddannelsesinstitutioner. Antal medarbejdere står i parentes.

 • Miljøstyrelsen til Odense (440)
 • Patientklagestyrelsen til Aarhus (141)
 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Holbæk (95)
 • Nota til Nakskov (80)
 • Energitilsynet til Frederiksværk (78)
 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration i Hjørring (75)
 • Dele af Bane Danmark til Ringsted (60)
 • Dele af Erhvervsstyrelsen til Nykøbing Falster (56)
 • Danmarks Innovationsfond til Aarhus (46)
 • Lønmodtagernes Garantifond og Feriefond til Frederikshavn (41)
 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til Ribe (40)
 • De Økonomiske Råds Sekretariat til Horsens (33)
 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse til Svendborg (28)
 • Miljømærkesekretariatet til Løgstør (24)
 • Dele af Statens IT til Augustenborg (20)
 • Dele af Moderniseringsstyrelsen til Hjørring (20)
 • Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til Svendborg (18)
 • Diverse nævn til Viborg (17)
 • Dansk Sprognævn til Bogense (15)
 • Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed til Slagelse (15)
 • Dele af Digitaliseringsstyrelsen til Nykøbing Falster (13)
 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd til Brovst (11)
 • Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen til Ikast (10)
 • Dele af Idrættens Analyseinstitut til Aarhus (8)
 • Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til Rønne (7)
 • Dele af Sekretariatet for Etisk Råd til Kolding (4)
 • Sekretariatet for Studievalg til Odense (3)
Kommentér
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommenter

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.