Karriere

De unge djøfere vil hurtigt til tops

08-05-2018
8 min.
Martin Smedegaard Jensen er en af de unge djøfere, der har fået chefansvar i en fart efter studiet. Allerede året efter at han afleverede sit speciale, fik han ansvar for fire investeringsfonde. Du kan læse et interview med ham længere nede på siden. Foto: Privat

Mange privatansatte djøfere har chefambitioner fra første dag i jobbet. Skal drømmen blive til virkelighed, kræver det både evne til at se løsninger, passion for produktet og godt købmandskab.

Unge i slutningen af 20’erne eller i 30’erne tilhører den såkaldte ’Generation Y’, hvor mange regner med, at man selv kan vælge, om livet og karrieren bliver en succes. De ønsker sig et meningsfuldt arbejde, hvor der er mulighed for at realisere sig selv og skabe nye identiteter i arbejdet.

Disse unge repræsenterer på mange måder en generel samfundstendens, mener lektor Anders Petersen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

”I præstationssamfundet, som de yngre generationer er vokset op i, skoles alle til at være præstationsindivider, som definerer sig selv ved, hvilke præstationer der kan sættes ind på kontoen og vises frem på CV’et.

Man må udvikle sig selv og tune sine kompetencer for på den måde at holde sig fleksibel og omstillingsparat og dermed leve op til det ideal, arbejdsmarkedet dikterer. Dette fordrer en opadgående progressionskurve. Alt andet indikerer stagnation eller endnu værre: Tilbagegang,” siger Anders Petersen.

Dermed giver det også god mening, at mange nyuddannede går op i at blive forfremmet så hurtigt som muligt, vurderer Anders Petersen. Når chancen byder sig, gælder det om at gribe den. Eller også må man skabe chancen selv, hvis ingen andre gør det.

Djøfere følger tendensen

Måske kan den unge og nyuddannede djøfer genkende sig selv i dette billede. I hvert fald er mange unge djøfere stærkt optaget af at gøre karriere. Og det gælder især de privatansatte, fortæller Djøfs rådgivningschef, Mette Knudsen:

”De unge private ser slet ikke sig selv som ’nye i jobbet’. De er optaget af at avancere og gøre det hurtigt, og mange henvender sig til os for at høre, hvordan de skal gribe opgaven an. En del sidder i en lederstilling allerede inden for det første år efter deres ansættelse,” siger hun.

Chefkonsulent Marianne Kynde fra Djøfs karriererådgivning melder da også om stor interesse for Djøfs arrangement ’Få dit første lederjob i det private’, som blev holdt tidligere i år, samt to forudgående workshops om samme emne.

”De unge privatansatte djøfere er optaget at gøre en forskel, få ting til at ske og motivere andre,” siger hun.

Hun vurderer ikke, at det er titler, der driver dem:

”Det er indholdet i lederstillingerne, de går efter – ikke kors, bånd og stjerner.”

Flest lykkes i det private

Djøfs tal bekræfter da også, at det især er de unge privatansatte medlemmer, der har held med at blive forfremmet. 3 og 6 år efter deres kandidatår har henholdsvis 7 og 12 pct. af dem fået et lederjob. Til sammenligning er det kun hhv. 2 og 4 pct. i staten og 5 og 6 pct. i kommuner og regioner, der er blevet forfremmet så tidligt i karrieren.

Men hvor er chancerne så allerstørst, hvis man vil gøre lynkarriere? Tallene fra Djøfs medlemsdatabase giver et fingerpeg om, hvilke brancher der ligger bedst til lederaspirantens højreben. Her er det især handel og transport samt servicevirksomheder, der skiller sig ud. I de brancher er over 8 pct. af de nyuddannede blevet forfremmet senest tre år efter endt uddannelse. Mest møjsommeligt er det tilsyneladende i bank- og forsikringssektoren, hvor kun 3,5 pct. har fået chefkasketten på efter tre år.

Identificér dig med produktet

Omvendt afslører tallene også, at over 90 pct. af de unge privatansatte djøfere ikke har fået lederansvar tre år efter endt uddannelse. Kampen er med andre ord hård. Så hvad kan man gøre for at sidde med de bedste kort på hånden?

”Du skal ligne en leder for at blive leder,” lyder det vigtigste råd fra senior-konsulent og adm. direktør i Human House, Jan Hyttel. ”Og så skal du opføre dig som en købmand m/k,” tilføjer han.

Jan Hyttel holdt indlæg ved Djøfs arrangement ’Få dit første lederjob i det private’, og han understreger, at det er afgørende vigtigt at have det rigtige mindset.

”Det private er privat på godt og ondt. Hvis der ikke kommer nogen kunder i morgen, så er der ingen virksomhed og intet job.”

Som privatansat skal du derfor identificere dig stærkt med dit produkt, være stolt af det. Og du skal tænke i salg, service og konkurrence og udstråle købmandskab, understreger han. Med dette mindset er du klar til næste step, som handler om at blive skarp på, hvad der motiverer dig for at blive leder.

Her opererer Jan Hyttel selv med tre typer: Specialisten, som vil forbedre kvalitet og indhold. Holdlederen, som vil inspirere og motivere sit team til at performe endnu bedre. Og den ansvarsfokuserede, som ønsker at få et større mandat eller mere magt, om man vil.

”Alle tre motiver er regulære,” understreger Jan Hyttel.

Hans træningsråd er dog, at ledelse kræver pragmatisme i forhold til teknik og metode, og at social kompetence er godt, men trivsel er ikke et mål i sig selv. Mod til magt er også godt, men politiske og sociale kompetencer er afgørende på vejen mod toppen.

Naturligvis er det også vigtigt, hvordan man som ung medarbejder agerer konkret i virksomheden. Allerede som yngste praktikant eller studentermedhjælper skal man være stærkt løsningsorienteret.

”Som djøfer er du sikkert rigtig god til at påpege fejl og mangler, men kom i stedet med konkrete forslag til, hvordan problemet kan tackles. Vær en del af løsningen,” råder Jan Hyttel.

Endelig understreger han vigtigheden af at søge både opgaver og ansvar på tværs i virksomheden. Og så kan betydningen af at netværke bredt i organisationen ikke overvurderes, påpeger han.

Har han et godt råd til, hvilken type virksomheder der giver de bedste odds for et avancement?

”Prøv de mindre,” lyder svaret. ”Har man mod på en frisk chance, er der en kæmpe underskov af spændende mindre virksomheder, hvor man et år efter ansættelsen kan være en del af ledelsen og repræsentere virksomheden i ind- og udland.”

Syv trin mod forfremmelsen

Ønsker du ledelsesansvar i det private, må du arbejde målrettet på det. Her er en række trin, du ikke må springe over.

1. Kend dig selv
Som nyuddannet er du ikke nødvendigvis bevidst om dine styrker, svagheder og udviklingsområder. Spar med mennesker, som kender dig godt, og har du et godt forhold til din chef, så få også gerne feedback fra ham eller hende.

2. Vær købmand
Tænk i salg, kundeservice og konkurrence og send på den måde et stærkt købmandssignal. Identificér dig med din virksomhed og vær stolt af dit produkt.

3. Tjek din motivation
Hvad er det i ledelsesrollen, som driver dig? Er det ønsket om at skabe bedre produkter, ambitionen om at lede og motivere et team eller ønsket om mere magt og indflydelse? Alt efter dit svar, skal du gå forskelligt til værks.

4. Tilpas din tilgang
Er du drevet af at forbedre produktet, så vær pragmatisk med teknik og metode. Vil du fremme motivation og arbejdsglæde, så husk, at trivsel ikke er et mål i sig selv, og vær tydelig om, hvad du forventer. Er du fokuseret på mere indflydelse og magt, så gør ekstra meget ud af at opbygge gode relationer på alle niveauer.

5. Signalér, at du passer ind
Undgå at stikke for meget ud – hverken i din fremtoning eller påklædning. Send et signal om, at du passer ind og skab tillid. Vær aktiv og imødekommende uden at være hyper.

6. Vær en del af løsningen
Opgaver går derhen, hvor de bliver løst, så er du først begyndt at påtage dig ansvar, kommer der mere. Mange analytikere er gode til at se fejl og mangler, men i stedet for at påpege, at ’vi mangler en politik for …’, så kom med et bud på, hvordan en politik kunne se ud.

7. Netværk på tværs
Tænk og arbejd på tværs i organisationen i stedet for at være for fokuseret på din egen afdeling. Og skab dig et solidt netværk – ikke kun inden for organisationen, men også udenfor.

Kilde: Jan Hyttel, Human House.

”Bred dig ud over dit eget skrivebord”

Foto: Privat 

Jacob Packert, 30 år 

2011 Bachelor i statskundskab

2011 Ansat som kampagneansvarlig hos Radikale Venstre

2015 Ansat som digital account manager hos MediaCom

2016 Udnævnt til Senior Digital Strategist samme sted

Kun 15 måneder efter sin ansættelse blev Jacob Packert forfremmet til Senior Digital Strategist bos MediaCom. Her rådgiver han kunder om digital marketing og arbejder på at forbedre mediebureauets interne processer. Og så er han en del af MediaComs ledelsesgruppe og chef for bureauets team af frontend-udviklere.

”Jeg kan godt lide at gøre tingene bedre. Hvis der er processer, der fungerer uhensigtsmæssigt, vil jeg gerne lave dem om. Og hvis der er produkter eller services, vi mangler på hylderne, vil jeg gerne bygge dem,” siger han.

For Jacob Packert handler ledelse om at have både mandat og ressourcer til at lave tingene om. Det handler om at ’få taletid’ og have indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Han er med egne ord ikke bleg for at stille spørgsmålstegn ved måden, tingene bliver gjort på. Og han banker ikke kun på chefens dør med et problem, men kommer også med et konkret forslag til løsning – og tager ansvar for den.”Jeg foreslog bl.a., at vi skulle opdyrke vores services inden for digital produktion og programmering. Jeg måtte selv finde på stillingsbeskrivelsen, rekruttere blandt kompetencer, jeg ikke selv besad, og sælge og videreudvikle vores ydelser. Det har jeg lært fantastisk meget af undervejs både fagligt og som leder. Så mit bedste råd til andre er at være fagligt dygtig, men også huske at brede sig ud over sit eget skrivebord, lære nye områder og se de større sammenhænge. Selvom det for en stund betyder, at man bevæger sig sidelæns,” siger han.

Og hvilke ledelsesambitioner har han så på længere sigt?

”Jeg tror godt, jeg kunne have en lille COO i maven. Jeg synes, operations er spændende, for det er dér, man ser, hvordan det hele hænger sammen, og alle ledningerne er forbundet.”

At realisere den plan vil dog nok tage en 5-10 år, vurderer han – ”med det sidste som det mest realistiske.”


”The sky is the limit”

Foto: Privat 

Martin Smedegaard Jensen, 30 år 

2015 Cand.merc. Finance, Aarhus Universitet

2015 Ansat som porteføljemanager hos Sparekassen Kronjylland

2016 Udnævnt til Portefølje- og Investeringsstrateg med ansvar for SparKron Invest

Allerede på 3. semester af sin kandidat fik Martin Smedegaard Jensen et internship i Sparekassen Kronjyllands Capital Markets, og herefter blev han fastansat som porteføljemanager, mens han skrev sit speciale i 2015. I 2016 fik han ansvar for at udvikle og forvalte SparKron Invest, som er fire investeringsfonde med over 3,5 mia. kr. under forvaltning og i dag virksomhedens største enkeltstående investeringskoncept.

”Som person drives jeg af succes og udvikling. Efter kort tid i virksomheden fik jeg bl.a. mulighed for at stå for afdelingens ansættelser af studentermedarbejdere og praktikanter. Det har ført til over 15 ansættelser, og flere af dem er kommet videre til flotte stillinger i virksomheden samt i ind- og udland,” beretter han.

Martin Smedegaard Jensen får stor motivation af at guide og videreudvikle andre samt at være med dér, hvor beslutningerne tages. For ham handler ledelse nemlig også om at turde tage vigtige beslutninger. Sådan har det altid været, lige fra fodboldholdet, hvor han var anfører, til de professionelle beslutningskomitéer, han løbende har været medlem af.

I Sparekassen Kronjylland sker hans faglige udvikling i et skræddersyet forløb, der dels omfatter ledelse, dels videreuddannelse inden for det globale ’Chartered Alternative Investment Analyst’-program, som fokuserer på komplekse investeringsstrategier.

”Jeg ønsker, at jeg i fremtiden kan lede som en stærk faglig og personlig leder. I dagligdagen handler det om at tage ansvar, samarbejde og arbejde hårdt. Jeg har løbende fået større og større ansvar, og det trives jeg godt med,” siger han.

Ambitionerne for fremtiden er store.

”Tålmodighed er en dyd, men hver gang muligheden byder sig for mere ansvar, så tager jeg den. Med et glimt i øjet har jeg sagt til min chef, at når han rykker opad, så har jeg tænkt mig at overtage hans stilling. The sky is the limit!” 

Kommentér
2
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommenter

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.