Tema: Din og min karriere

Din vigtigste karrieresamtale er ikke med din chef

06-12-2018
5 min.
Snakkene i hjemmet – fx over spisebordet, mens børnene leger – er med til at sætte rammerne omkring dine egne og din partners karrieremuligheder.  Foto: Jacob Nielsen

Hvem henter og bringer børnene? Hvem søger de udfordrende jobs – og hvornår? Hvis karriere prioriteres højest? Får I talt om det? Vi tager en tur ind i djøf-familien, hvor samtalen om 'din og min karriere' kan være afgørende for hele dit arbejdsliv. En samtale, der ifølge en forsker præges stadig mere af, at djøf-mænd ser ligestilling i familien som et frigørelsesprojekt for både hende og ham.

Når børnene kommer, starter logistik-ræset, siger Lone Rank, der er chefkonsulent i Djøfs karriererådgivning.

“Der er i forvejen ikke timer nok i døgnet til alt det, vi gerne vil. Og når vi så får børn, bliver der for alvor kamp om tiden derhjemme: Din tid og min tid. Din og min karriere og vores børn.”

Familierne er ramt af konkurrerende idealer mellem job og familie, siger lektor Lotte Bloksgaard, der forsker i køn og arbejdsliv på Aalborg Universitet.

Tema: Din og min karriere

Familien er helt afgørende for, hvad der kan lade sig gøre i arbejdslivet og karrieren. Derfor besøger vi i dette tema en række djøf-familier og spørger, hvordan de har aftalt og organiseret deres karrierer og familieliv:

Det ene ideal er den ideelle medarbejder som fleksibel, tilgængelig og committed – samtidig med at det er i arbejdslivet, vi realiserer os selv.

Det andet er idealet om det gode forældreskab.

“Vi har stærke idealer, særligt knyttet til moderskabet. Tag debatten ’speltmor’ kontra ’karrieremor’. Dér er man enten det ene eller det andet. Men idealet i Norden i dag er, at kvinderne både gør karriere og er gode mødre.”

I Sydeuropa, Tyskland, Frankrig, USA og Japan forventes det ikke, at en karrierekvinde også er ’speltmor’. Hun kan roligt outsource forældreskabet til bedstemødre, barnepiger og au pairs. Hun har hushjælp, hundelufter og et renseri, der henter vasketøjet. Ditto med far. Han behøver slet ikke være ’speltfar’.

 

43% af danske børnehavebørn synes, at deres forældre har ’rigtig meget travlt’. Hver tredje siger, at deres forældre ’ikke har god tid til at være sammen med dem’.

Undersøgelse fra Børnerådet blandt 531 børnehavebørn

Djøf-mændene vil også det hele

I Norden ’rammes’ mændene også af de konkurrerende idealer, fordi vi har idealet om ’den involverende far’, pointerer Lotte Bloksgaard.

“Og eftersom vi lever i et præstationssamfund, ligger der både et indre og et ydre forventningspres i familierne om, at man leverer i begge sfærer. Både mænd og kvinder har ’moralske’ forhandlinger med sig selv om, hvordan du prioriterer henholdsvis den ene og den anden sfære.”

Det møder Lone Rank fra Djøfs -karriererådgivning hver eneste uge.

“De yngre djøf-mænd vil også have hele pakken – både karriere og et intensivt faderskab. I dag kommer de til karrieresamtalerne med de samme dilemmaer i forhold til familien som kvinderne. Flere og flere mænd kommer også med refleksionen ’Hvordan får jeg et bedre liv?’”

Tag fx det faktum, at Djøf for nylig kunne tiltrække en masse unge studerende med en overvægt af mænd til et arrangement om mindfulness på CBS. Det er bare ét tegn på det, mener Lone Rank.

61% af de mandlige ledere mener, at lederjobbet ’i høj eller i meget høj grad’ kan kombineres med familielivet. Blandt kvindelige ledere har 45% den samme opfattelse.

Undersøgelsen ’Lederjobbet og Familielivet’ 2018, som CBS og Lederne står bag

Svært at abdicere fra karrieren

Mandeforsker og lektor på RUC Kenneth Reinicke pointerer, at manden i djøf-familien typisk ser ligestillingsprojektet i familien som et frigørelsesprojekt for både hende og ham.

“Han vil ikke snyde sig selv for relationen til børnene. Det handler ikke om at afgive magt og privilegier. Desuden slæber de kvinder, den slags mænd gifter sig med, ikke rundt på den mest ydmyge og passive habitus.”

Men du finder selvfølgelig også djøf-familier, hvor manden banker derudaf i et topjob med en ’baglandshustru’, der – uanset at hun selv er højtuddannet – sørger for, at familien kører, siger han.

“De familier vil til gengæld nok have så mange penge, at de kan købe sig til frihed fra de huslige pligter, så kvinden også kan fyre den af karrieremæssigt.”

Han er skeptisk over for gode råd om, at et djøf-par bare kan skiftes til at køre karriereræs.

“Altså, dér får du den med, 'hov, skal jeg nu abdicere og gå markant ned på ambition midt i et karriereforløb?' Det er let at have en hensigtserklæring om, men svært i praksis. Og det er jo typisk djøf-manden, der står med den, fordi han fører i karrieretempoet i de yngre år, hvor parret får børn."

(Artiklen fortsætter efter diagrammet).

Tør vi tage imod familievenlighed?

10 pct. af Djøfs kvindelige medlemmer er på nedsat arbejdstid, viser ældre undersøgelser. Det gælder kun for fire pct. af mændene.

Det siger noget om, at forhandlingen i hjemmet oftere falder ud til, at det er kvinden, der drosler ned på karrieren, end manden, siger Lotte Bloksgaard fra Aalborg Universitet.

“Vi har nogle normer og forestillinger om, hvordan vi indretter os. De er fortsat med til at præge forhandlingen også i djøf-familien.”

Lone Rank hører ofte kvinder, der kommer til karrieresparring om jobsøgning, spørge:

’Kan jeg tillade mig at spørge ind til fleksibiliteten? Eller bliver jeg så bare droppet, fordi arbejdsgiverne jo så gerne vil have tilstedeværelse?’

“Men det skal man spørge om. Ønsker man at være på en familievenlig arbejdsplads, skal man vide, om den også er det. Det gælder både kvinder og mænd,” siger hun.

Lotte Bloksgaard peger på et dilemma afdækket i forskningen:

“Mange arbejdspladser har tilbud om familievenlighed. Men ofte bruges de ikke af medarbejderne. Det kan dels skyldes, at arbejdslivet i karrierejobs er så tillokkende, at det er svært at bremse op – vi taler derfor også om ’grådige’ organisationer. Og de frygter, ofte med rette, at en prioritering af familien vil stille dem dårligere i forhold til spændende arbejdsopgaver, forfremmelse og løn.”

67% af danske børnehavebørn fortæller, at de oftest bliver passet af mor, når de er syge. 17% fortæller, at de oftest bliver passet af far.

Undersøgelse fra 2017 fra Børnerådet blandt 531 børnehavebørn

Henter eller bringer du?

Så hvordan er arbejdskulturen på dit og mit job? Det fylder i samtalen derhjemme, siger Lone Rank.

Hvis arbejdsplads tilbyder mest fleksibilitet? Hvem kan lettest få opbakning fra chefen til at gå lidt ned i tid? Hvem kan nemmest tage Sigurd til fodbold hver tirsdag kl. 15? Hvem har mest ansvar og flest hastesager? Hvem kan bedst gå tidligt for at hente?I starten af årtusindet drog to speciale-studerende fra statskundskab ind i departementerne på Slotsholmen og interviewede djøfere med små børn om, hvem der hentede og bragte.

Da de talte op, var svaret klart: Djøf-far bragte, djøf-mor hentede. Djøf-far tog morgentørnen, for så havde han friheden til at hænge ud på kontoret sidst på dagen, hvor det spændende sker, når cheferne kommer tilbage fra møder.

Men er det anderledes anno 2018? Hvad gør I?

Barselsorlov er nøglen til mere lighed i karrieren

Selvom djøf-mænd hører til de danske mænd, som tager længst barselsorlov, er det alligevel stadig djøf-kvinden, der tager langt hovedparten af barselsorloven i djøf-familien.

“Det lægger grunden til, at de sakker bagud i lønræset og bliver chefer senere end mændene,” pointerer Lotte Bloksgaard, der forsker i køn og arbejdsliv ved Aalborg Universitet.

Økonomien er tit det, der trækkes frem i debatten om, hvorfor mænd ikke tager mere barselsorlov, siger hun.

“Men normerne om, hvem der gør hvad særligt i forhold til omsorg, er efter min vurdering en af de væsentligste grunde til, at forhandlingen falder ud, som den gør, også i djøf-familien.”

Med barselsorloven er der måske en smertegrænse for kvinderne, mener mandeforsker Kenneth Reinicke fra RUC.

“Djøf-mænd er jo gode til at tage de tre måneders orlov. Jeg tror bare, at hvis vi skal ud over de tre måneder – i hvert fald hvis det betyder, at kvinden skal afgive noget af sin barselsorlov – vil der komme rodfæstede forestillinger i spil i familien om, at det er mig, kvinden, der skal være ved spædbarnet. Og manden vil nok heller ikke presse voldsomt på for at få mere end de tre måneder.”

Så skal vi videre med det, er øremærket barselsorlov til manden vejen frem både i forhold til arbejdspladserne og i familierne, mener både han og Lotte Bloksgaard.

“Studier viser jo, at hvis der ikke er reserveret og sikret noget til manden fra ’højere sted’, så bliver samtalen hen over spisebordet svær for begge parter,” siger Kenneth Reinicke.

15% af de 30-40 årige kvinder siger, at de helt har sat deres karriereambitioner på standby. 18% oplever, at de udlever deres karriereambitioner til fulde.

Undersøgelse fra 2016 fra Potential Company blandt 900 kvinder
9.544 Djøf-par

Ifølge en opgørelse fra Djøf på baggrund af Danmarks Statistiks registre er der 9.544 djøf-par i Danmark. Altså par, hvor begge har en djøf-uddannelse.

Flertallet gifter sig med ikke-akademikere

Folk tror ofte, at djøfere er sådan nogle, som gifter sig med andre akademikere. Men der er masser af djøfere, faktisk de fleste, som slet ikke er gift med en anden djøfer eller akademiker:

• 52 pct. af de kvindelige djøf-uddannede er gift med en ikke-akademiker. Typisk i form af en mand med en mellemlang videregående uddannelse.

• 56 pct. af de mandlige djøf-uddannede er gift med en ikke-akademiker. Typisk i form af en kvinde med en mellemlang videregående uddannelse.

 

Få powerpar

Opgørelsen finder kun 308 djøf-par, hvor begge er djøfere, og begge har et chefjob.

 

Skævhed i forhold til ledere

Blandt de 9.544 djøf-par er der flere kvinder end mænd, der har en leder som partner:

• 10 pct. af mændene har en leder som partner

• 18 pct. af kvinderne har en leder som partner

• 18 pct. af de mandlige ledere har en leder som partner

• 31 pct. af de kvindelige ledere har en leder som partner
Sådan har Djøfs Data og Analyse gjort
  • Ud fra Danmarks Statistiks registre over befolkning, adresser og familier har vi konstrueret par, der består af samboende, samlevende eller ægtefæller, alle tre typer med mand og kvinde. I familier med hjemmeboende børn er parret defineret som ældste mand og ældste kvinde.
  • Herefter er der koblet oplysninger om børn og børns fødeår samt oplysninger om beskæftigelse for lønmodtagere på. Ledelse er defineret som discokode 1.
  • Der er relativt mange, hvor der er mangelfulde oplysninger om beskæftigelse for lønmodtagere. Dette skyldes primært personer uden for arbejdsmarkedet, selvstændige samt virksomheder, som ikke har indberettet discokoder.

Forbehold:

  • Tallene for ledelse er baseret på discokode, som er arbejdsfunktionskoder, som virksomheden selv skal indberette. Der kan derfor være en del usikkerhed i opgørelsen for enkeltpersoner, men når der ses på grupper, udlignes usikkerhederne til en vis grad. Der er koblet oplysninger fra fertilitetsregisteret på for at give børnenes alder, men idet man kan have børn, der ikke er registreret i familien, giver dette en mindre usikkerhed.

Hvordan defineres en djøfer/djøf-uddannelse:

  • I denne opgørelse er en djøfer en person med en bachelor eller kandidatgrad fra det samfundsvidenskabelige område, som dette er defineret hos Danmarks Statistik.
Kommentér
2
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommenter

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.