Forær din bonus væk og bliv mere produktiv

06-11-2013
4 min.

Det giver gladere og mere effektive medarbejdere, hvis virksomheder giver de ansatte bonus og beder dem give den videre til andre.

Næste gang du får udbetalt en bonus på jobbet, bør pengene følges op af en besked om, at du skal give dem væk.

Det er i hvert fald, hvad Lalin Anik konkluderer på baggrund af sin forskning i alternative bonusordninger. Hun er post.doc. ved Duke University Fuqua School of Business i USA, og gennem de seneste år har hun undersøgt, hvad der sker, når man giver lønbonusser det twist, at de skal bruges på andre.

”Ændrer man fokus fra én selv til andre, kan det skabe en mere uselvisk, tilfredsstillende og produktiv arbejdsplads,” lyder Lalin Aniks egen opsummering af en artikel, hun og fire kolleger i september udgav gennem tidsskriftet PLoS One.

I et af hendes eksperimenter blev de ansatte i en bank delt op i tre grupper. De fik henholdsvis 0, 25 og 50 dollars i bonus. Modtagerne var tilfældigt udvalgt, og de ekstra penge afhang altså ikke af de ansattes indsats. Sammen med pengene kom en meddelelse om, at bonussen skulle bruges på velgørenhed.

Nogle uger inden havde Anik og en kollega målt medarbejdernes jobtilfredshed og lykkefølelse. Da de stillede de samme spørgsmål, efter at bonusmodtagerne havde givet penge til de godgørende formål, var effekten tydelig: De, der havde doneret 50 dollars væk, var gladere og mere tilfredse med arbejdet end deres kolleger.

Velgørenhed skaber mening

Aniks eksperiment foregik i Australien, men virkningen af at donere til velgørenhed er den samme i Danmark. Det forklarer Frances Jørgensen, lektor ved Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet. Hun har fulgt et dansk firma i finanssektoren, mens det indførte en bonusordning, hvor medarbejderne selv kunne bestemme, hvilke typer velgørenhed pengene skulle gå til.

Hendes studie af forløbet er endnu ikke udkommet, men resultaterne var klare: Medarbejderne præsterede bedre, og virksomheden havde lettere ved at fastholde dem som ansatte.

”Medarbejderne var flove over at arbejde
i branchen under finanskrisen, hvor bl.a. nogle af deres egne kunder havde det svært. Derfor var de glade for at kunne fortælle, at deres arbejde førte til noget godt. Når de skaffede nye kunder, var det altså ikke bare for at tjene flere penge til firmaet – det gavnede også andre. Det gjorde, at
arbejdet føltes betydningsfuldt, og at de fik andet at tale om på jobbet end kundernes problemer,” siger hun.

Køb firmajulegaver til hinanden

Lalin Anik betoner, at de
alternative bonusser næppe helt kan afløse de almindelige. Men et andet af hendes eksperimenter taler for, at de årlige firmajulegaver kan øge produktiviteten, hvis bare traditionen drejes en smule.

Gennem forsøg med unge sportsudøvere og salgsmedarbejdere i et medicinalfirma påviser Anik, at hvis medarbejdere bruger deres bonus på at købe gaver til kolleger, udløser det bedre resultater. Blandt sælgerne voksede indtjeningen således med det seksdobbelte af bonussen.

Så når mange danske arbejdsgivere alligevel sætter penge af til at give julegaver til hele medarbejderskaren, skal der kun en mindre justering til for at høste lavt hængende frugter, vurderer hun.

”Ud fra vores resultater vil vi anbefale
arbejdsgiverne, at de i stedet for at købe julegaver til de ansatte giver dem penge
og beder dem købe en gave til en kollega. På den måde vil alle medarbejdere stadig få en gave og samtidig få de fordele, der følger med, når man giver til andre,” forklarer hun.

Gaver kan volde kvaler

Frances Jørgensen har ingen erfaringer med virksomheder, der anvender den type bonusordninger. Det overrasker hende dog ikke, at Aniks forsøg gav så positive resultater blandt sælgerne.



”Lykkeforskning viser, at vi bliver gladere, når vi giver, end når vi modtager. Når vi planlægger en gave og derefter ser folk blive overraskede og glade, gør det os selv glade.”

Hun stiller sig dog skeptisk over for, om en gavegivningsbonus kan fungere, især hvis ordningen skal køre i en længere periode. Dels kan der opstå retfærdighedsproblematikker – er der nogen, der får bedre gaver end andre? Og dels vil bonussen
hurtigt blive vævet ind i de magtspil, der
i øvrigt findes i organisationen.

Dertil kommer, at det kan være svært at finde mening i at give gaver til kolleger, som allerede er velstående.

”Giver man en gave til en kollega, der
i forvejen kører Audi, kan vedkommende måske ikke bruge den til så meget. Men er man med til at samle 30.000 kroner til at støtte nogen, der virkelig har behov, har det stor betydning,” siger Frances Jørgensen.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.