11 af listens p.t. i alt 45 fag er djøf-fag: Advokat, advokatfuldmægtig, jurist, handelsskolelærer, revisor, sundhedsøkonom, økonomicontroller, regnskabschef, salgschef, økonomichef og administrerende direktør.