Sagen er fra et flyselskab, som skar ned under finanskrisen. Den opsagte far var den eneste fyrede ud af seks salgsfolk. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke selskabets forklaring god nok på, at fyringen ikke havde noget med barselsorloven at gøre.