De fleste begrunder deres utilfredshed med, at de ikke får nok i løn. Og her er kvinderne i overtal. Også mulighederne for avancement eller manglen på samme fører til utilfredshed med jobbet – og her er kvinder og mænd stort set lige misfornøjede.