Det amerikanske magasin Time har lavet en lignende udregning. Her nåede de frem til, at såfremt befolkningstætheden var som i New York City, ville hele verdens befolkning i dag kunne rummes inden for den amerikanske stat Texas’ grænser. Set i det lys burde der altså ikke være grund til den store bekymring over befolkningsvæksten, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan der skaffes mad og drikke til alle.