Djøf mener

25-01-2011
2 min.

Mere at leve af i fremtiden.

I Djøf er vi optagede af, hvordan vi kan styrke det danske samfunds evne til at skabe vækst og dermed grundlag for velstand og velfærd. For djøferne som for alle andre udgør vækst et helt afgørende fundament for at fastholde og udvikle gode arbejdspladser i fremtiden.

Her kan spørgsmålet om efterlønnen og om højere ugentlig arbejdstid slet ikke stå alene. Udfordringen handler også om at finde den beskæftigelse, der er mest konkurrencedygtig, og som skaber størst afkast. Og om at uddanne arbejdsstyrken, så vi får mulighed for at udvikle produkter og serviceydelser på et så højt vidensniveau, at det kan retfærdiggøre højere priser end konkurrenterne på det globale marked.

Djøf ser fire store indsatsområder for sig, hvis Danmarks produktivitet og vækst skal øges. For det første en omgående indsats for at få ledige højtuddannede – især de unge – i privat beskæftigelse. Ellers kommer vi til at mangle dem i det samlede regnskab, hvor hver enkelt gennemsnitligt i hvert arbejdsår afkaster mere end 600.000 kr. mere til samfundet i forhold til gennemsnittet af øvrige uden langvarig uddannelse.

For det andet en omfattende gennemgang af de offentlige støtteordninger til erhvervslivet, så de kan omlægges og målrettes indsatser, der dokumenterbart giver afkast i form af større vækst og beskæftigelse. De mere end 20 mia. kr. om året, Danmark bruger forskellige erhvervsstøtteordninger skal analyseres for deres samfundsøkonomiske virkning. Midler til erhvervsudvikling skal bruges til udvikling, der virker.

For det tredje en langsigtet plan for øgede investeringer i uddannelse. Investeringen i de videregående uddannelser er rystende lav. Den direkte investering på universiteterne til fx en samfundsvidenskabeligt uddannet er på omkring 250.000 kr. Det rækker ikke til den nødvendige og kvalificerede undervisning og vejledning.Endelig for det fjerde et sporskifte i det offentligt-private samspil. En dygtig og velfungerende offentlig sektor og en idérig og effektiv privat sektor skal ikke konkurrere om at lave de samme standardprodukter billigst, de skal konkurrere om at levere hinanden det, de hver især er bedst til at lave. Det vil rykke. En kvalitetsbevidst, innovativ offentlig sektor kan gennem sin efterspørgsel af nyudviklende, private serviceydelser og produkter skabe et hjemmemarked, som kan skabe grobund for nye eksportsucceser.

Djøf mener, at tiden er inde til at se på andet og mere end størrelsen af arbejdsstyrken. Der ligger et enormt ansvar hos politikerne til at sikre rammer, der kan øge beskæftigelsen og produktiviteten – og værdien af de timer, vi lægger på arbejdsmarkedet.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.