Få benytter sig af hjemmearbejde

15-05-2008
7 min.

Øget produktivitet, øget livskvalitet og mindre stress er nogle af de klare fordele ved hjemmearbejde. Men selvom mange djøfere har muligheden for at tage en hjemmearbejdsdag, er det de færreste, der gør det.

Langt de fleste er mest effektive, når de arbejder hjemme. Muligheden for at arbejde hjemme giver mere tilfredse og samtidig mindre stressede medarbejdere. Det viser en undersøgelse fra Pennsylvania State University, der sammenfatter 46 undersøgelser om effekterne af hjemmearbejde.

Selvom langt de fleste djøfere har muligheden for at tage en hjemmearbejdsdag i ny og næ, er det de færreste, der gør brug af den.

Ifølge en undersøgelse, som DJØF har gennemført blandt godt 800 djøfere under 40 år, har mere end otte ud af ti muligheden for at arbejde hjemme. Men samtidig viser DJØFs stressundersøgelse, at langt over halvdelen sjældent eller aldrig benytter sig af den mulighed.

Ikke en reel mulighed

Men hvorfor er der ikke flere, der arbejder hjemme, når fordelene tilsyneladende er så store? Det giver Karen Albertsen, seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, følgende bud på:

"Ofte er hjemmearbejde en formel mulighed, men af forskellige årsager fungerer det reelt set ikke i praksis," siger hun.

Karen Albertsen peger blandt andet på, at det jo ikke rigtig kan lade sig gøre at tage en hjemmearbejdsdag, hvis der bliver holdt møder hver eneste dag i afdelingen eller virksomheden. Og noget andet er kulturen. Det kan godt være, at det hedder sig, at det er i orden at tage en hjemmearbejdsdag, men hvis der reelt set bliver set skævt til det, så nytter det jo ikke noget, siger Karen Albertsen. Og her behøver problemet ikke ligge hos chefen. For han eller hun kan sagtens synes, det er helt ok, men hvis det ikke bliver bakket op af kollegerne, er det lige meget.

"Det er jo ikke særlig befordrende at blive mødt med bemærkningen: 'God fridag', når man meddeler, at man ikke kommer i morgen, fordi man arbejder hjemme," konstaterer Karen Albertsen.

Kvinderne i overtal

Blandt de djøfere, der trods alt klarer arbejdet hjemmefra engang imellem, er kvinderne ifølge tallene fra DJØFs undersøgelser i overtal. Det kan have flere forklaringer, mener Karen Albertsen.

"For det første er det stadig kvinderne, der tager det største ansvar derhjemme og ofte dem, som for eksempel prioriterer at tage imod børnene, når de kommer hjem. Samtidig kan karrieren også spille ind. Jeg tror, mange mænd er bange for, at det kan gå ud over deres karriere, hvis de ikke er synlige på arbejdspladsen hver dag," siger Karen Albertsen.

Bred accept afgørende

I langt de fleste tilfælde er hjemmearbejde en win-win situation for både arbejdspladsen og medarbejderen. Det er dog afgørende, at der bliver formuleret en klar politik på området, og at både chefer og medarbejdere tager den til sig, hvis det skal fungere i praksis, siger Karen Albertsen.

"Det er en måde at komme eventuel skepsis til livs på. Hvilke krav skal der for eksempel være for tilgængelighed? Det er ofte noget, der betyder noget for ledelsen. Og er det legitimt at sætte en vask over, når man arbejder hjemme? Og så skal der selvfølgelig også tages højde for, at en hjemmearbejdsplads ikke kommer til at betyde, at medarbejderne arbejder i døgndrift. Hvis hjemmearbejde bliver ensbetydende med overarbejde, er det ikke længere en fordel for stressniveauet eller balancen mellem arbejde og privatliv."

Karen Albertsen er overbevist om, at fordommene omkring hjemmearbejde langsomt ebber ud. Medarbejderne er nemlig i langt de fleste tilfælde mere effektive, når de arbejder derhjemme.

"Samtidig går udviklingen i retning af, at der bliver kigget langt mere på produktivitet end på tilstedeværelse, hvilket også er med til at gøre hjemmearbejdsdage mere legitime," siger Karen Albertsen.

Ole Vinberg Smidth, cand.polit. og analytiker i Topdanmark.

Mere fleksibilitet og mindre stress

Har I mulighed for at arbejde hjemme i Topdanmark?

"Ja, jeg har. Vi kan søge om en hjemmearbejdsplads med computer, printer og telefon, og det har jeg fået bevilget. Men de, der sidder med kundebetjening og i receptionen, har nok ikke muligheden."

Hvor ofte arbejder du hjemme?

"Jeg vil tro, at jeg i gennemsnit arbejder hjemme tre hele dage om måneden. Men jeg gør også nogle gange det, at jeg arbejder hjemme fra syv til ni om morgenen, og så kører jeg på arbejdet, når den værste morgentrafik er overstået. Jeg bruger det også, når min søn er syg."

Det er vel en fordel for din arbejdsgiver, at du også arbejder, når din søn er syg?

"Jeg synes, det er en stor fordel for mig. Mine deadlines ændrer sig jo ikke, fordi min søn er syg, så det gør mig mindre stresset, at jeg kan klare lidt af det, når han sover. Det betyder også, at jeg kan være i kontakt med mine kolleger, og sandsynligheden for, at der bliver begået fejl, er mindre."

Er der opbakning fra chef og kolleger til at arbejde hjemme?

"Ja, de gør det også. Og huset her er så stort, at man alligevel ofte ringer til en kollega, så den eneste forskel er, at der er mindre baggrundsstøj, når de tager telefonen. Kollegerne kan også følge med i, om man er online, når man sidder hjemme, og dermed ved de også, om de kan forvente en hurtig tilbagemelding."

Hvad er fordelene ved at arbejde hjemme?

"For mig er det større fleksibilitet og mindre stress. Og for min arbejdsgiver er det større produktivitet. Jeg sidder i et åbent kontorlandskab, hvilket ofte er en fordel, men nogle gange er det også rart at kunne fordybe sig uden at bliver forstyrret."

Merete Lykke Aagaard, Jurist og konstitueret teamleder i Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

En støjfri arbejdsdag

Har I mulighed for at tage en hjemmearbejdsdag?

"Det er meget individuelt alt efter, hvilke opgaver man sidder med, og hvad ens nærmeste leder siger. Men der er helt klart positive signaler fra den øverste ledelse."

Arbejder du selv hjemme?

"Det er meget sjældent, at jeg tager en hjemmearbejdsdag, men i spidsbelastningssituationer, arbejder jeg hjemme i weekenden. Jeg sidder med telefonrådgivning og har fået en arbejdsmobiltelefon, så nu kan jeg kontaktes døgnet rundt, hvilket jeg også bliver. Derfor benytter jeg faktisk ikke den mulighed, jeg ellers har, for at få elektronisk adgang til min arbejdscomputer hjemmefra, for så ved jeg, at jeg ville presse mig selv til at være online hele tiden."

Hvis du endelig tager en hjemmearbejdsdag,

hvad bruger du den så til?

"Hvis jeg for eksempel skal forberede mig til et retsmøde, udarbejde et notat eller hvis jeg allerede har holdt barnets første sygedag, og mit barn stadig ikke er rask."

Hvad er fordelene ved en hjemmearbejdsplads?"Det giver en følelse af, at man har mere indflydelse på sin egen arbejdssituation, og det giver en støjfri arbejdsdag, hvor man faktisk får meget mere fra hånden. Alternativt kan det også bruges til at få ro på, hvis man er lidt stresset. Måske jeg skulle overveje nogle flere hjemmearbejdsdage, ha ha."

Stine Bendsen, cand.scient.oecon. og projektleder hos Cowi

Kan godt arbejde hjemme, men gør det sjældent

Har du mulighed for at arbejde hjemme?

"Ja, men det er meget sjældent, at jeg benytter mig af det en hel dag. Måske en gang hvert halve år, og så er det, fordi jeg for eksempel har en tidlig lægetid til et af børnene. Men da jeg har små børn, giver muligheden for at arbejde hjemme mig fleksibilitet på den måde, at jeg nogle dage kan gå tidligt og så arbejde hjemme om aftenen."

Hvorfor tager du ikke hele hjemmearbejdsdage?

"Det kunne jeg også sagtens, og jeg tænker da tit: 'Hvorfor tager jeg ikke en dag hjemme for at gøre den her rapport færdig?' Men så ville jeg skulle sætte den daglige kontakt med kollegerne til side, og jeg har også et ansvar for, at alt muligt andet kører. Hvis jeg ikke er her en dag, føler jeg, at jeg melder mig ud. Men det er jo dybest set noget pjat, for jeg holder jo også ferie."

Arbejder dine kolleger hjemme indimellem?

"Ikke særlig mange, men det har lidt at gøre med, hvilke opgavetyper de sidder med."

Er det accepteret at arbejde hjemme?

"Fuldstændig. Der er meget stor accept af det."

Har I en politik for hjemmearbejde?

"Det har vi helt sikkert. Men jeg kender den ikke."

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.