De seneste år har der været et stort flow af akademikere ind i finanssektoren, og det ser ud til at forsætte. For mens der forventes fald i flere andre medarbejdergrupper, regner de finansielle virksomheder med, at antallet af medarbejdere med lange videregående uddannelser også vil stige næste år.