Vær god i arbejdstiden

15-01-2007
6 min.

Den typiske djøfer arbejder ikke kun for pengenes skyld. At tiltrække og fastholde de gode medarbejdere kræver andre initiativer end mere i lønningsposen. En af metoderne er Corporate Volunteering.

Moderne akademikere vil have indhold i både fritid og arbejdsliv. Det gælder de nyuddannede, men det gælder i høj grad også for de erfarne. Dem, der efter mange år i samme branche, pludselig står i en situation, hvor de ikke længere føler, at deres arbejde er meningsfuldt nok. Den eksistentielle krise er også virksomhedernes fjende, for den erfarne medarbejder, der søger væk i jagten på nye udfordringer, er en tabt medarbejder, og en stor mængde vigtig akkumuleret viden risikerer at forsvinde. Viden og netværk, der ikke altid umiddelbart kan erstattes med en ny medarbejder.

Det kan godt være, at anciennitet giver adgang til fryns, men metaltræthed kan ikke kureres med udviklingskurser og gratis telefoni alene. Det er hverdagen, der skal give mening, og i øjeblikket, hvor der er kamp om de bedste hoveder, har det betydning, at den dygtige medarbejder bevarer gnisten. Flere og flere virksomheder vælger at handle kreativt for at tiltrække de bedste og holde på dem de allerede har. Et af initiativerne, som begynder at brede sig, er Corporate Volunteering. Det er et samarbejde mellem virksomheder og hjælpeorganisationer, hvor virksomhederne tilbyder gratis arbejdskraft i form af frivillige medarbejdere.

Ambassadør for velgørenhed

I pensionsselskabet Skandia har man en fast politik for frivilligt arbejde. Projektet 'Idéer for Livet' giver medarbejderne mulighed for at melde sig som ambassadør og bruge cirka to timer om måneden af sin arbejdstid på at udføre frivilligt arbejde. Skandia har aftaler omkring frivilligt arbejde med Røde Kors, Red Barnet, Børns Vilkår og Kræftens Bekæmpelse. Organisationerne henvender sig, hvis de har et projekt, hvor de trænger til en hjælpende hånd, og Skandias ambassadører kan så vælge, hvilke projekter de vil deltage i, alt efter tid og interesse. Det kan være alt fra lektiehjælp til koordinering af landsindsamlinger. Ordningen har været en succes, og den nyeste opgørelse viser, at hver tredje medarbejder har tilmeldt sig ambassadørkorpset.

"Vi gør det af flere årsager," siger Peter Holm, marketingchef i Skandia.

"Først og fremmest vil vi godt være med til at gøre en forskel i samfundet. Men som virksomhed kan det også betale sig at tage et ansvar, fordi man får engagerede medarbejdere ud af det. Helt konkret har Skandia fået mere tilbage, end de to timer medarbejderne giver, gennem medarbejdernes øgede produktivitet."

Det meningsfulde arbejdsliv

Forfatter og erhvervsrådgiver Tania Ellis har gennem sit arbejde beskæftiget sig med CSR (Corporate Social Responsibility, red.) og bemærker en tydelig sammenhæng mellem de nye tiltag i virksomhederne og den markante forøgelse af velstand, vi ser i den vestlige verden. Vi har for længst nået et punkt, hvor det at arbejde handler om mere end fysisk overlevelse, og derfor bliver det andre og mere immaterielle kvaliteter, der er afgørende for, hvorvidt medarbejderne vælger at blive i en virksomhed.

"Det handler ikke længere om at flashe økonomisk overskud. Vi har fundet ud af, at vi ikke kan købe os til lykke. Det føles fattigt, hvis den eneste grund til at gå på arbejde er for at tjene penge til en virksomhed. Vi vil se en mening med vores arbejde og identificere os med værdierne på vores arbejdsplads. At gøre noget godt for andre giver energi og overskud."

Både holdning og handling

Hos Novo Nordisk besluttede man i 2002 at arbejde med den såkaldte tredobbelte bundlinje, hvor virksomheden opererer med økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Samtidig startede virksomheden programmet 'TakeAction', hvor medarbejderne kan deltage i frivillige aktiviteter. Blandt andet ved at sende interesserede ansatte til klinikker i 3. verdenslande for at arbejde praktisk med forebyggelse og behandling af diabetes. Programmerne skulle være en måde at involvere medarbejderen konkret i virksomhedens kultur.

"Da vi startede op med klinikkerne, fik vi rigtig mange henvendelser fra vores medarbejdere, der gerne ville udføre praktisk arbejde i den 3. verden. Det var ret eksplosivt og en af grundene til, at 'TakeAction' opstod. Initiativet er taget, for at medarbejderne skal føle, at den tredobbelte bundlinje ikke kun er ord og strategi, men også konkret handling," siger Charlotte Ersbøll, vicedirektør i Novo Nordisk Corporative Branding.

Ofte er det sundhedspersonale, der kan komme ud på en diabetesklinik, så for at imødekomme andre personaleprofiler er Novo Nordisk i øjeblikket i gang med pilotprojekter, der skal danne basis for programmer, hvor andre profiler kan komme ud at arbejde i 3. verdenslande. Medarbejderne er i øvrigt velkomne til at opfinde deres eget projekt. Det kræver dog, at de indhenter accept hos de nærmeste medarbejdere. Det vil sige, at der ikke er faste retningslinjer for tidsforbrug, men at det afgøres fra gang til gang, hvor meget man som medarbejder kan engagere sig i et frivilligt arbejde.

En amerikansk tendens

Også den amerikansk funderede virksomhed Microsoft har en politik for frivilligt arbejde. Medarbejderne bliver opfordret til at bruge op til tre arbejdsdage om året på at arbejde med samfundsnyttige opgaver. Det kan for eksempel være som deltager i offentlige kampagner eller at tage ud og installere computerprogrammer på et værested, hvor medarbejderne bruger deres faglige kompetencer.

Mette Morsing, professor og leder af Center for Corporate Values and Responsibilities på Copenhagen Business School ser det som en amerikansk tendens, der er ved at gøre sit indtog i Danmark.

"I USA er der en udbredt community-tanke og en tradition for, at man påtager sig frivilligt arbejde i lokalområdet. Den tendens har store internationale virksomheder taget til sig, og vi ser det nu også brede sig i Skandinavien."

Filantropi ad hoc

Mette Morsing ser to modeller for virksomhedernes indsats. I mange tilfælde er frivilligt arbejde ikke direkte knyttet til virksomhedens forretningsområde. I stedet kan virksomheden, i lighed med Skandia, have faste aftaler med en eller flere NGOer om at levere frivillig arbejdskraft til ad hoc opgaver, eller støtte projekter som medarbejderne selv tager initiativ til."Den type opgaver, som virksomhederne vælger at opfordre deres medarbejdere til, er typisk opgaver, der ellers ikke ville blive gjort."

På længere sigt forventer Mette Morsing, at virksomheder begynder at integrere det frivillige arbejde strategisk, så det ligger i forlængelse af deres kerneforretning - i lighed med Novo Nordisk, der udvælger programmer, som omhandler forskellige problemstillinger inden for diabetes.

"Det ruller ind med måder at dokumentere det samfundsmæssige ansvar, som virksomheder påtager sig. Det er efterhånden integreret i mange virksomheders regnskaber og er faktisk en forventning fra investorer og kunders side. Jeg tror, at vi i de kommende år vil se, at det frivillige arbejde ikke længere er så løsrevet fra virksomhedens forretning, som det er de fleste steder i dag."

Tania Ellis er enig. Derudover peger hun også på, at frivilligt arbejde kan være med til at frembringe innovation på arbejdspladsen og dermed være med til at fremtidssikre virksomheden.

"Når virksomheder arbejder med Corporate Volunteering som strategi-, skaber det grobund for kreativitet og dermed mulighed for innovation i virksomheden. Ligesom når vi har været ude at rejse og kommer hjem med masser af inspiration og nye indtryk, kan man som frivillig få nye vinkler på sit arbejdsliv. Det kan give ideer til nye ydelser og produkter."

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.