Nyt mentorprogram

15-01-2007
3 min.

Tal fra Personalestyrelsen viser, at antallet af kvindelige ledere i staten er steget markant. Nyt mentorprogram skal øge erfaringsudvekslingen mellem det offentlige og det private.

Personalestyrelsen og Ligestillingsafdelingen i Socialministeriet lancerer nu i fællesskab et mentorprogram for kvindelige ledere på tværs af staten og den private sektor for at få flere kvinder til tops i direktionerne.

13 statslige institutioner og 13 private virksomheder medvirker, og de stiller henholdsvis med en mentor i form af en topchef - som enten kan være en mand eller en kvinde - og en mentee i form af en kvindelig leder eller kontorchef. De 26 mentorpar sammensættes, så en mentor fra den private sektor får en mentee fra staten og omvendt.

Programmet lanceres, fordi der på lederplan efterspørges erfaringsudveksling mellem de to sektorer. Samtidig påpeger en rapport om kvinder i ledelse, som Ligestillingsministeriet har fået udarbejdet hos Institut for Konjunktur-Analyse, at det offentlige og det private kan lære af hinanden.

"Målet er dobbelt. Vi vil bygge bro mellem de to sektorer, for vi er sikre på, at de kan lære meget af hinanden, og vi vil have flere kvinder til tops i lederkarrieren," siger fuldmægtig i Ligestillingsafdelingen Sarah Fredberg.

Personalestyrelsen har tidligere kørt en mentorordning for kvindelige kontorchefer.

"Det har der været gode erfaringer med. I det hele taget har vi nogle rigtigt flotte tal i staten," siger Personalestyrelsens direktør, Lisbeth Lollike.

Antallet af kvindelige ledere i staten er steget markant de senere år, understreger hun og peger på, at antallet af kvinder i de øverste lønrammer siden 2001 er steget med over 35 procent.

"Men vi vil selvfølgelig gerne nå endnu længere. Derfor er vi også gået ind i det her projekt med store forventninger."

Mentorparrene er netop blevet udpeget. Klik på linket i boksen øverst til højre og læse mere om ordningen.

Sidste nye tal om kvindelige ledere i staten

Generelt er 42 procent af statens ansatte kvinder og 58 procent mænd.

  • Siden 2001 er antallet af kvinder i de øverste lønrammer samlet steget med over 35 procent.
  • Siden 2001 er der blevet 37 procent flere kvinder i lønramme 37 (kontorchefer).
  • Siden 2001 er der blevet 35 procent flere kvinder i lønramme 38-42 (direktører, vicedirektører mv.)

Stigningen betyder:

  • At 22 procent af alle ledere i lønramme 37 i dag er kvinder.
  • At 20 procent af alle ledere i lønramme 38-42 i dag er kvinder.
  • Udviklingen har været endnu mere markant i gruppen af special- og chefkonsulenter (lønramme 35-36). Her er antallet af kvinder steget med 61 procent. Andelen af kvindelige special- og chefkonsulenter udgør i dag 37 procent mod 28 procent i 2001.

Kilde: Personalestyrelsen

Forskelligt billede i privat og offentlig sektor

  • I den private sektor forventes andelen af kvindelige ledere at stige fra 19 procent i dag til 22 procent om tre år.
  • I den offentlige sektor forventes antallet af kvindelige ledere at være uændret om tre år: Cirka 45 procent (her forstået som kvindelige ledere på alle niveauer, ikke kun de øverste, i stat, regioner og kommuner). Knap halvdelen af de uddannelses- og personaleansvarlige i den offentlige sektor forventer dog, at kvinder vil udgøre mere end 50 procent af lederne om tre år.
  • I de private virksomheder, som målrettet arbejder med rekruttering af kvinder til ledelse, udgør kvinder allerede en større andel af lederne end i andre virksomheder. Men i de brancher, hvor kvindelige ledere er svagt repræsenteret, arbejdes der ikke målrettet med at rekruttere flere kvinder til bestyrelsesposter.
  • Det omvendte gør sig gældende i den offentlige sektor. På de offentlige arbejdspladser, hvor kvinder allerede er bredt repræsenteret, arbejdes der ikke bevidst med rekruttering af kvinder til ledere. Men på de offentlige arbejdspladser, hvor kun en lav andel af kvinder er repræsenteret i ledelsen, arbejder man forholdsvis meget med at rekruttere kvinder. Det gælder for eksempel arbejdspladser inden for stat og retsvæsen.

Kilde: En rapport om kvinder i ledelse udarbejdet i maj 2007 af Institut for Konjunktur-Analyse for Ligestillingsafdelingen.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.