Der er brug for investeringer i hovederne

15-01-2007
2 min.

DJØF-kommentaren

Det er vigtigt at diskutere udviklingen af velfærdssamfundet og dets fremtidige finansiering. Men det virker som om mange har glemt, at det også handler om at skaffe den fornødne arbejdskraft - og vel at mærke en veluddannet af slagsen.

Undersøgelse på undersøgelse viser, at nok mangler der hænder, men der mangler så sandelig også hoveder. Over den næste halve snes år vil der være et stort overskud af ufaglært arbejdskraft, mens der vil være et stigende underskud på den faglærte og den akademisk uddannede arbejdskraft. Det er en udvikling, man ikke bare kan se stiltiende på. Det har samfundet nemlig ikke råd til.

Vi ved, at der er et meget stort afkast af investeringer i uddannelse. Et større afkast end af næsten alle andre typer samfundsøkonomiske investeringer. Derfor er der grund til at komme i gang med de positive incitamenter. Hvis man gerne vil have flere til at gennemføre en videregående uddannelse, så er det selvfølgelig ikke tilstrækkeligt at øge optaget en smule. Det er også nødvendigt at se på de vilkår, som de studerende har under deres studier. For ellers risikerer vi alt for lange studietider og et alt for stort studiefrafald. Det er virkelig spild af gode menneskers tid og af vore allesammens penge.

DJØF foreslår, at de senere års mange strukturelle ændringer nu følges op af initiativer, der batter i den enkelte studerendes hverdag, og som sikrer fagligt indhold af høj kvalitet, et ordentligt socialt miljø og tilfredsstillende fysiske forhold. Dette er ikke billigt, og det meste vil kræve flere underviserressourcer på de enkelte fakulteter og institutter, så de studerende får mere undervisning og professionel vejledning. Men vi har faktisk ikke råd til at lade være.

Nogle af stikordene til en reel forbedring af de studerendes faglige vilkår er styrket pædagogisk efteruddannelse af underviserne, større anerkendelse og belønning af dygtige undervisere, bedre sammenhæng mellem undervisning og eksamen, mere intensiv vejledning i specialeforløb og bedre og enklere udnyttelse af merit fra andre dele af studieforløbet.Læsegrupper, mentorordninger og studiestøttegrupper hører til blandt investeringerne i det sociale miljø, mens mere tidssvarende fysiske rammer og indretning af arbejdspladser til specialestuderende hører til de nødvendige fysiske bidrag.

Der er nok at gå i gang med. Nu har vi brugt rigeligt kræfter på strukturen, nu gælder det indholdet. Det er den vigtigste investering, vi kan foretage for at sikre finansiering af fremtidens velfærd.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.