Opgave nr. 1 er videnskabsprisen, som tildeles for et retsvidenskabeligt værk om et ophavsretligt emne af relevans for den akademiske verden. Opgave nr. 2 er formidlingsprisen, som tildeles for et populærvidenskabeligt værk, der henvendt til ikke-jurister formidler information og viden om ophavsretlige spørgsmål af relevans for den akademiske verden. Opgave nr. 3 er den forskningsetiske pris, som tildeles for et videnskabeligt værk, der beskriver og afgrænser etiske problemer og konflikter i forbindelse med forskning eller formidling heraf.