Nyt job - Heidi Becker-Rasmussen

15-10-2007
2 min.

Forandringsagent i Frederikshavn.

Heidi Becker-Rasmussen, cand.jur., 37, har fået nyt job som personalechef i Frederikshavn Kommune. Hun kommer fra en stilling som HR-chef ved Uddannelsescenter Herning.

Hvorfor søgte du jobbet?

"Fordi jeg havde behov for at få nye udfordringer. Kommunalreformen giver mulighed for at være med til at skabe et personalepolitisk grundlag i en ny kommune og at arbejde med de personalemæssige udfordringer, der venter kommunerne i de kommende år: Mangel på arbejdskraft, afgang fra arbejdsmarkedet, medarbejder- og lederudvikling."

Hvordan er dit arbejde organiseret?

"Jeg har ansvaret for Frederikshavn Kommunes løn- og personaleafdeling. Den er opdelt i tre enheder: Løn & personale, regnskab og arbejdsmiljø. Der er 30 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde i afdelingen."

Hvad er den største udfordring i dit nye job?

"Det bliver at udarbejde en strategi for den fremtidige HR-indsats i Frederikshavn Kommune. Herunder en strategi, der arbejder med områderne rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere."

Hvad er det mest spændende ved dit nye job?

"Det er, at mulighederne for at skabe forandring er så store. Der er mulighed for at sætte nye spændende projekter i søen inden for HR- og arbejdsmiljøområdet. Fremtiden byder på store udfordringer med hensyn til at få etableret et spændende arbejdsmiljø med udvikling og udfordring."

Hvad er den vigtigste opgave i de nye storkommuner?

"Den vigtigste opgave for personalecheferne i de nye kommuner er at sikre, at kommunerne vedbliver at være attraktive arbejdspladser, som kan rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere og ledere. Det er vigtigt, at kommunerne ruster sig i kampen om medarbejderne. Herunder sikrer, at det bliver attraktivt for seniorerne at blive længere på arbejdsmarkedet."

Skal du flytte til Frederikshavn?

"Ja. Jeg har pendlet mellem Herning og Frederikshavn her i den første tid, men meningen er, at jeg skal flytte til Frederikshavn. Det er jo ikke muligt at få arbejdsliv og familieliv til at hænge fornuftigt sammen ellers."

Hvad mener du om din løn som offentlig chef?

"Som udgangspunkt synes jeg, at min løn er fornuftig, når man tager lønniveauet i det offentlige i betragtning. For mig er det vigtigt, at jeg trives i mit job, og at jeg har et job med udfordringer. Lønnen er et delelement, der kan opvejes af de fordele, som er i det offentlige."

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.