Mere kvalitet i jobcentre, tak

15-10-2007
2 min.

DJØF-kommentaren

DJØF har efter initiativ fra Den Landsdækkende Arbejdsgruppe for Arbejdssøgende i DJØF (DLA) hen over sommeren gennemført en profilundersøgelse blandt arbejdssøgende medlemmer.

De arbejdssøgende medlemmer peger på en udpræget mangel på kompetence ude i jobcentrene i forhold til behandling af akademikere. Det bekræfter desværre de tilbagemeldinger, som DLA løbende har fået fra medlemmerne.

Andre undersøgelser har gennem foråret 2007 vist, at funktionen af jobcentrene har været under en meget langsom indkøring, hvorfor aktiviteten med indplacering på arbejdsmarkedet og dermed match mellem den ledige arbejdskraft og de udbudte jobs ligger på et uacceptabelt lavt niveau. Dette er til skade for såvel den enkelte ledige som for virksomheder, institutioner og samfundsøkonomien. Profilundersøgelsen blandt Forbundets arbejdssøgende medlemmer bekræfter til fulde dette nedslående billede.

November bød på to yderligere brikker til den kritiske mosaik: Fra Dansk Socialrådgiverforening kunne næstformanden Bettina Post fortælle, at man kendte til flere eksempler på fusk med indberetninger fra jobcentrene. Fusk, som dækker over, at jobcentrene ikke leverer den service, som bl.a. ledige djøfere har krav på. Fra virksomhederne hed det samtidigt, at 7 ud af 10 går helt uden om jobcentrene, når der skal rekrutteres ny arbejdskraft.

Hverken det nye enstrengede arbejdsmarkedssystem eller behovet for øgede ressourcer er nok, hvis vi skal have de langtidsledige djøfere ud på arbejdsmarkedet. Det kræver nytænkning og mod til at prøve noget nyt både hos arbejdsgivere og ude i de enkelte jobcentre. Arbejdsgiverne er for kræsne og snævre i deres rekrutteringspolitik, og de mangler visioner til at prøve noget nyt.Både arbejdsgiverne og de enkelte jobcentre må tage deres del af ansvaret for at bringe langtidsledige, velkvalificerede djøfere tilbage på arbejdsmarkedet. Gevinsten for både arbejdsgivere og jobcentre består i, at der er god økonomi i at ansætte ledige med en akademisk uddannelse.

Forbundets profilundersøgelse viser klart, at arbejdssøgende djøfere oplever, at der er stor usikkerhed ude i de enkelte jobcentre vedrørende ledige akademikere. Det smitter naturligvis af på de tilbud, der gives til ledige djøfere. Derfor er der behov for en øget professionalisering af jobcentrene, hvis det skal lykkes at bringe også langtidsledige djøfere tilbage på arbejdsmarkedet. I DJØF vil vi følge udviklingen tæt.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.