En enkelt stemmerunde skulle der til på de studerendes repræsentantskabsmøde, så var valget ovre, og Christian Nør Larsen var udnævnt som ny formand for Djøf Studerendes 22.500 medlemmer.

Han er 24 år og læser Politik og Administration på 8. semester på Aalborg Universitet. Som formand vil han arbejde imod besparelser på uddannelsesområdet. Og så vil han gå i rette med bashing af Djøf-uddannelser.

”Der tales for negativt om djøfere blandt politikere og i samfundet generelt, og værdien af Djøf-uddannede italesættes ikke nok i den uddannelsespolitiske debat. Der er selvfølgelig også brug for fx erhvervsfagligt uddannede, men vi som faggruppe kan noget helt specielt: Organisere arbejdet, binde andre faggrupper og kompetencer sammen, og så kan vi skabe vækst. De værdier vil jeg som formand for Djøf Studerende være med til at sætte større fokus på,” siger Christian Nør Larsen.

Han ser også gerne, at de videregående uddannelsers kvalitet får et løft. Fx har studerende brug for mere og bedre kontakt til deres undervisere.

”I dag oplever vi alt for ofte, at vi ikke får feedback eller vejledning på opgaver og eksamener, og dermed ved vi ikke, hvad der kan eller bør forbedres,” siger han.

Siden sit 2. semester har Christian Nør Larsen været aktiv i Djøf Studerende og har blandt andet siddet som næstformand i Djøf Studerende Nords netværk. Han har erfaring fra samarbejdsforeningen Polis og har desuden været med til at samle frivillige under navnet Samfund i Perspektiv.