Igen i år er det International Business på CBS, Copenhagen Business School, der snupper førstepladsen som det universitetsfag i hele landet, der har det højeste snit som adgangskrav. 795 havde International Business som deres 1. prioritet, og med blot 175 pladser på studiet tvang det karakterkravet op på hele 12,2. I 2010 var det 10,8.

To andre CBS-uddannelser – International Business and Politics og Erhvervsøkonomi/HA (projektledelse) – følger tæt efter som hhv. nr. 3. og 4 på listen over landets højeste adgangssnit til universitetsstudier.

”Det er ikke overraskende, for vi har færre pladser på grund af besparelser. Samtidig er det internationale miljø og de gode jobmuligheder fortsat tillokkende for mange. Derfor har vi måttet afvise rigtig mange – også mange meget kvalificerede,” siger sekretariatschef for uddannelse på CBS Wilbert van der Meer.


Højdespringere skyldes få pladser og stor attraktion

I tabellen nedenfor viser vi de 10 djøf-uddannelser med årets højeste karakterkrav (kvote 1, 1. prioritet). Med ganske små udsving i rækkefølgen er det de samme 10 fag som i 2015.

Uddannelsesforsker og professor Palle Rasmussen, Aalborg Universitet (AAU), peger på, at når CBS' internationalt orienterede fag har så høje adgangskvotienter, skyldes det en kombination af, at disse fag – sammenlignet med de store djøf-fag som jura, statskundskab og erhvervsøkonomi – er relativt små fag og samtidig har en helt særlig attraktionskraft.

”Vi lever i en globaliseret verden, og her er der løfter om både at tjene mange penge og komme til udlandet. Det tiltrækker mange unge. Og når der så ikke er så mange pladser som på fx jura og statskundskab, ryger kvotienten jo op.”


Han forudser, at vi i de kommende år vil se nye højdespringere på top-10-listen over kvotienter, i takt med at fagene bliver dimensioneret ud fra beskæftigelsesudsigterne.

”Sociologi vil nok være et af de fag, som ryger opad i kvotient, fordi man her vil skære ned på antallet af uddannelsespladser, samtidig med at studiet fortsat vil være meget populært at søge.”


Populært nordjysk jurastudium

I den følgende tabel viser vi de djøf-fag, som har fået flest ansøgere pr. studieplads (igen kvote 1, 1. prioritet).

Igen dominerer CBS med hele seks fag på listen. Fire en halv gange så mange studerende søgte ind på International Business, som der blev optaget.


De to fag på listen, som har haft den største stigning i antal ansøgere pr. studieplads siden sidste år, er dog de to jurauddannelser i hhv. Aalborg og Odense.

På Aalborg Universitet tilskriver dekan Rasmus Antoft det, at jura er et attraktivt fag, og at de unge i Nordjylland har fået øjnene op for det relativt unge jurastudium på AAU.

”Vi henter de fleste af vores studerende fra vores egen region, men i takt med, at jura heroppe er blevet synligt pga. et godt studiemiljø og forskere, der markerer sig i pressen og har forsknings- og uddannelsessamarbejde med de offentlige myndigheder og erhvervslivet i regionen, er der også flere, som søger faget som deres 1. prioritet.”


36 procent læser samfundsvidenskab

I alt er der optaget 10.593 nye studerende på en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse, dvs. på en djøf-uddannelse. Det er 110 flere end sidste år svarende til lille stigning på én procent.

På det teknisk-videnskabelige hovedområde er optaget steget med ni procent, mens det er faldet med tre procent på humaniora.

De 10.593 nye djøf-studerende udgør 36 procent af de i alt 29.373 nye universitetsstuderende.

”Det er en høj andel,” siger Palle Rasmussen, ”men det er udtryk for, at de samfundsvidenskabelige fag på samme tid er meget søgte og udfylder nogle væsentlige funktioner i samfundet.”

Og faktisk vil der med tiden blive udklækket endnu flere djøf-kandidater, end tallene her indikerer, understreger han. For fremover kan professionsbachelorer gå videre og tage en kandidatgrad på universitetet.

”Optaget på professionshøjskolerne er steget, og en del af dem vil ende med at blive djøf-kandidater.”