For nogle kan det være en pest at møde op og passe det job, de er blevet fyret fra. Andre vil bare gerne fortsætte, som de plejer, i opsigelsesperioden.

Men en ny mail-undersøgelse fra konsulentfirmaet Teglkamp & Co. viser, at det giver problemer, når medarbejdere skal arbejde videre, efter at de er opsagt.

”Min erfaring er, at de, der er sagt op, ofte er bitre. Det giver en dårlig stemning og kan være en udfordring både for dem selv og for dem, de arbejder sammen med,” siger ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp fra Teglkamp & Co.

Samtidig bliver de opsagte typisk ikke inddraget i opgaverne og fællesskabet på samme måde som tidligere, påpeger hun.

Fritstilling afhænger af situationen

Helene Rafn, der er lønforhandlingschef i Djøf, siger, at spørgsmålet om fritstilling eller ej altid er oppe at vende, når Djøf behandler en afskedigelsessag. Oftest ender det med en aftale om fritstilling. Men dermed ikke sagt, at det altid er Djøfs anbefaling.

”Det afhænger af situationen. Men det er vores helt klare holdning, at det er noget, som det enkelte medlem skal være med til at bestemme.”

Helene Rafn peger på, at der både kan være fordele og ulemper ved en fritstilling.

”Fordelene kan være, at den opsagte får frigjort resurser til at søge job på fuld tid med det samme. Og bliver et ønske om fritstilling ikke imødekommet, er det formentlig ikke en særlig motiveret medarbejder, der møder op på arbejdet, hvilket kan smitte af på omgivelserne.”

Men der kan være forskellig tilgang til det, siger hun.

”Nogle tager ikke afskedigelsen personligt, og de vil gerne blive ved med at arbejde for at bevare den daglige kontakt til kollegerne og virksomheden. Det giver dem adgang til et netværk, som måske kan være vejen til et nyt job – enten i eller uden for virksomheden. Og i forhold til en kommende arbejdsgiver kan der også ligge et godt signal i at vise, at arbejdspladsen stadig har brug for én til det sidste.”

Helene Rafn har dog erfaring med, at nogle djøfere, der selv har ønsket at fortsætte med at arbejde i hele opsigelsesperioden, ændrer mening undervejs.

”Jeg oplever tit, at de ringer og siger, at nu er det ikke sjovt mere. De bliver ikke taget med på råd længere og får ikke nye opgaver – de oplever sig selv som ’dead man walking’. Og her er det til alles bedste, at de stopper med at arbejde og bliver fritstillet i resten af opsigelsesperioden.”    

Økonomisk gevinst ved fritstilling

Susanne Teglkamps erfaring er, at jo længere oppe i hierarkiet du er, jo mere typisk er det med en fritstilling.

Den erfaring deler Helene Rafn. Men der er også virksomheder, som næsten pr. automatik smider den opsagte medarbejder ud i det øjeblik, han eller hun er blevet fyret.

”Vi har flere skrækeksempler på, at de ikke får en chance for at sige farvel til kollegerne. De bliver fulgt til døren, hvilket nærmest får dem til at føle sig som kriminelle. Det er ikke en ordentlig måde at afskedige på,” siger Helene Rafn.

Så selv om du bliver fritstillet, anbefaler hun, at du møder op et par dage – både for at sige farvel til kollegerne og for i ro og mag at få overleveret dine arbejdsopgaver.

Det kan som nævnt være individuelt, om du ønsker en fritstilling eller ej, men der ligger også et økonomisk aspekt i det – en ikke uvæsentlig detalje. Hvis du når at få et nyt job i opsigelsesperioden, kan du som fritstillet få dobbeltløn i en periode. Den mulighed har du ikke, hvis du ikke er fritstillet.