Den digitale udvikling skaffer os smarte løsninger, der giver et nemmere liv. Eller gør den nu også det? På arbejdspladsen må mange nemlig stadig bokse med omstændelige og langsomme IT-systemer.

Tidligere i år gennemførte en af Sveriges store fagforeninger, Unionen, en undersøgelse blandt tjenestemænd, som vurderer, at de i snit spilder en halv time på sløve IT-systemer hver eneste arbejdsdag. Ikke alene koster det penge i arbejdstimer – det giver også anledning til stress og frustration blandt medarbejderne, lyder en af konklusionerne.

Brok over dårlig IT er langtfra ukendt på vores side af Øresund. Men skal vi vende udviklingen og få lagt låg på IT-frustrationerne, må der helt nye boller på suppen, mener fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, direktør i Center for Fremtidsforskning.

“Vi kan godt justere de gamle systemer lidt hist og her, men der er brug for en mere revolutionær tilgang, hvis vi for alvor skal se forbedring,” siger han.

Sminke til de gamle systemer  

Sløje IT-løsninger kan findes overalt, men den offentlige sektor er ekstra udsat, fordi der er en tendens til, at man bygger videre på de gamle systemer i rigtig mange år.  

“Hvis vi dykker ned i nogle af de nuværende systemer, vil vi opdage, at fundamentet stammer fra engang i 1970’erne eller 1980’erne, hvor IT var noget helt andet, og så ender løsningerne typisk med at blive ineffektive,” siger Jesper Bo Jensen.

Her finder vi også årsagen til, hvorfor det kan virke forstyrrende, når der pludselig bliver indført ny software på arbejdspladsen. Det kan virke meningsløst at skulle sige farvel til sine gamle vaner bag computerskærmen og tilpasse sig et nyt system, som er behæftet med fejl.

“Pludselig bliver arbejdsopgaverne mere uforudsigelige, og så kommer man måske for sent af sted til børnehaven. Det er med andre ord vildt frustrerende, hvis et nyt system går ind og ændrer ved de faste rutiner, især hvis det ikke er bedre end det gamle,” siger han.

Robotten på den hvide hest

Det ser altså ikke ud til, at vi kan løse problemerne ved at opdatere de nuværende IT-systemer, ligesom det ofte ender med skandaler, når der bliver udviklet store og nye systemer til det offentlige. Men løsningen er måske tættere på, end vi tror. Robotter med kunstig intelligens står klar til at udkonkurrere de gamle systemer.

“I et amerikansk firma har man ansat en digital erstatningsadvokat, som i bund og grund er en computer, der kan simulere menneskelig opførsel. Den har taget en doktorgrad på universitetet og begyndte at arbejde for tre uger siden,” siger Jesper Bo Jensen.

Mange af de gamle IT-systemer er ikke ordentligt tilpasset brugernes behov, men det kan de nye robotter råde bod på. De vil være en slags digitale supermedarbejdere, som kan guide sine menneskelige kolleger sikkert gennem IT-systemerne og endda svare på faglige spørgsmål undervejs.

“Den her maskine er bygget til at interagere med mennesker, mens de gamle systemer udelukkende er bygget som erstatning for at rode i arkivskuffer og sidde med regnestokke. De agerer ikke menneskeligt og kan derfor virke forvirrende,” siger Jesper Bo Jensen.