Sidste år beskrev en anonym CBS-studerende i djøfbladet, hvordan hun på sin rustur havde oplevet flere aktiviteter, der overskred hendes grænser. Blandt andet en ”blowjob-leg”, hvor kvindelige studerende skulle simulere oralsex på mandlige studerende, rusvejledere der strippede, og mandlige studerende der skulle kalde kvinderne for ludere.

CBS igangsatte efterfølgende en intern undersøgelse af forløbet. Undersøgelsen er nu afsluttet, og CBS bekræfter, at flere regler er brudt på to rusture ved studiestart i sommeren 2015.

”Der har på de to omtalte introture været aktiviteter af sexistisk eller seksuel karakter, som er klare overtrædelser af CBS' regler. Vi påtager os som ledelse en del af ansvaret ved ikke at have fulgt godt nok med i, hvad der sker på introture og bremset grænseoverskridende aktiviteter,” udtaler uddannelsesdekan Jan Molin i en pressemeddelelse.

Det er sket før

I forbindelse med undersøgelsen er der fundet eksempler på, at tilsvarende aktiviteter har foregået på enkelte introture i årene 2012-2014.

”Nogle af aktiviteterne er gentagelser fra enkelte introture de foregående par år. Introvejledere kan have været af den opfattelse, at aktiviteterne var ok, fordi ledelsen ikke tidligere har grebet ind. Vi kan derfor juridisk set ikke sanktionere de ansvarlige introvejledere, men fremover falder hammeren for alle, som ikke følger reglerne,” siger Jan Molin i pressemeddelesen

Alle 23 introvejledere på de to introture i 2015 får dog en påtale.

At det også er sket tidligere, uden at CBS har opdaget det, skyldes, at evalueringerne af introforløbene generelt har været positive i forhold til 'score', men ikke er blevet læst grundigt nok i fritekstfelterne. Desuden har de studerende ikke henvendt sig direkte til ledelsen på CBS med oplysninger om grænseoverskridende aktiviteter på turene, forklarer Jan Molin til djøfbladet.

”Jeg vil gerne understrege, at det her er et ledelsesansvar og give en undskyldning over for de studerende, som har følt sig krænket,” udtaler han.

CBS iværksætter fremadrettet et initiativ, der skal sikre, at alle studerende føler sig velkomne, og at der ikke foregår ting på introturene, som strider mod CBS´ værdier. Initiativet kaldes for 'Ny Start', og dette skærper reglerne for introture. Af nye tiltag kan nævnes:

•  Praksis skærpes: Sanktioner som advarsel, karantæne fra studiet eller udsmidning fra studiet tages i brug, hvis reglerne fremover overtrædes på introture.

•  Introture forkortes, så de afvikles over færre dage.

•  Klare(re) regler for alkohol, stoffer og sexistisk og anden krænkende adfærd. Stærk alkohol forbydes på turene.

•  Øget ledelsesfokus på introture.

•  Klart defineret ansvar for design, udførelse og evaluering af intro.

•  Bedre uddannelse af introvejledere og klar kommunikation af rammer og regler .

•  Bedre information til de nye studerende om formålet med intro og CBS´ forventning til, hvordan man opfører sig på et universitet.