Den 1. januar i år fik Folke­tingets Ombudsmand et nyt skattekontor. Tre måneder forinden begyndte kontorets nyudnævnte chef Louise Vadheim Guldberg at hyre folk ind til den ti personer store afdeling.

Skal man kalde dig skatteombudsmand nu?

”Nej. Det er en misforståelse, når man siger, at der kommer en ny skatteombudsmand. Det nye skattekontor bliver et kontor på lige fod med alle andre kontorer hos ombudsmands-institutionen, og ansvaret for kontorets arbejde ligger også hos Ombudsmanden. Kontoret bliver en styrkelse af den eksisterende institution inden for de rammer, som vi allerede kender.”

Ombudsmanden har vel også altid kunnet se på skattesager?

”Netop. Det er ikke nyt, at Ombudsmanden kan se på sager om skattemyndighederne, men der er nu sket en opprioritering af ressourcer inden for skatteområdet.”

Hvorfor det?

”Det nye skattekontor er oprettet efter beslutning i Folketinget. Kontoret er ét blandt mange initiativer, man har taget gennem forskellige retssikkerhedspakker for at styrke skatteborgernes retssikkerhed. Selv tror jeg, det er vigtigt, at man sætter ind på flere fronter, for problemerne hos skattemyndighederne kan ikke løses bare ved at oprette et nyt skattekontor.”

Hvordan skal de så løses?

”Grundlæggende skal de nok løses ude hos myndighederne selv, men jeg håber selvfølgelig, at skattekontoret kan yde et vigtigt bidrag til det samlede projekt om at få styrket retssikkerheden.”

Hvad skal I mere konkret lave på kontoret?

”Vi skal holde øje med, at både SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik. Vi kommer til at behandle konkrete sager, når borgerne klager til os, og vi vil også tage sager op på eget initiativ - både mindre sager og mere generelle sager om myndighedernes praksis, hvis der er mistanke om systemfejl.”

Kommer du til at optræde i medierne?

”Jeg gætter på, at det kommer til at ske indimellem. Men det er selvfølgelig først og fremmest ombudsmanden, altså Jørgen Steen Sørensen, der tegner institutionen - og dermed også Skattekontoret.”