Kabalen over de nye ministre var lige blevet lagt i slutningen af efteråret, da telefonen ringede hos Søren Poul Nielsen. Den nye undervisningsminister, Merete Riisager (LA), var i røret og spurgte, om han ville være hendes særlige rådgiver. Han sagde ja.

Du har læst græsk, så hvordan er du blevet særlig rådgiver?

”Jeg afsluttede min uddannelse med et praktikforløb og skrev til en folketingspolitiker, om jeg ikke skulle i praktik hos hende. Hun mente heldigvis også, det var en god idé. Hun hedder Lene Jensen og var forskningspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, så der blev jeg introduceret til uddannelsespolitik og har siden kun haft stillinger inden for feltet, senest som uddannelsesleder på Metropol, som jeg forlod, da jeg sagde ja til undervisningsministeren.”

Hvorfor sagde du ja?

”For det første har jeg stor faglig respekt for Merete. Hun ved, hvad hun taler om. For det andet var det bare sådan en situation, hvor jeg tænkte, at den her mulighed får jeg kun én gang i livet. Jeg havde et job, jeg var vildt glad for, men nogle gange må man tage telefonen, når universet kalder, og det var det, jeg gjorde.”

Din baggrund er atypisk – tænker du over det?

”Ja, det første, jeg sagde til Merete, var, at jeg jo ikke har nogen presse- eller public affairs-baggrund, og hun svarede, at det heller ikke var det, hun havde brug for. Merete havde behov for én, der vidste, hvordan uddannelserne er strikket sammen, og som derfor kunne gå med ind i maskinrummet. Der skal man huske, at den her rolle er så ekstremt individuel, fordi det ikke er en stilling, man søger, men en stilling man bliver valgt til af ministeren.”

Kan du bruge din uddannelse til noget i jobbet?

”Græsk kan jeg selvsagt ikke bruge i mit arbejde, men jeg fokuserede særligt på antik og moderne retorik, og jeg tror ikke, man kan overvurdere, hvor vigtigt det er, hvordan man taler om tingene. Der ved jeg i kraft af min uddannelse en masse om, hvordan man opbygger argumenter, og hvordan man kan få sine budskaber frem på en hensigtsmæssig måde.”

Hvordan bruger du den viden?

”Det er bl.a. at huske afsenderen. Jeg rådgiver en liberal minister, og det skal afspejles i måden, hun taler om sit område på, og det kan jeg hjælpe med. Et eksempel kunne være: ’En uddannelse er vigtig, fordi den giver dig muligheder i livet.’ Det er liberalt og afspejler en anden politisk tanke end fx ’en uddannelse er vigtig, fordi virksomhederne har brug for arbejdskraft.’”

Du er cand.mag., så hvorfor er du egentlig djøfer?

”Det var et valg, jeg tog, da jeg afsluttede min uddannelse. Jeg syntes egentlig bare, at Djøf passede bedre til mit temperament og min måde at se arbejdsmarkedet på.”