Når Tomas Therkildsen 1. maj afløser Mogens Kring Rasmussen – som går på pension efter 19 år – får Djøf sin første adm. direktør, der ikke er jurist eller økonom, men cand.scient.soc. fra RUC. Hans to mindste ser ikke flow-tv; de henter det hele på iPad’en skåret ud lige til dem selv. Den generation vil han geare Djøf til.

Hvad tager du med dig fra topjobbene i den kommunale verden?

”Jeg tror, jeg er blevet god til at finde en politisk vej ud af diskussioner og hente den fællesnævner ned, som alle kan se sig selv i. Og så er jeg nok også blevet god til at se, hvad der giver værdi for de penge, man har.”

Hvad bliver den største ændring i din dagligdag?

”At jeg ikke er chef for 6.500 ansatte inden for alt fra biblioteker til veje, men kommer fagligt helt nær på én opgave: Interessevaretagelse, medlemsservice, rådgivning, kommunikation og policy for Djøf-medlemmerne. Det glæder jeg mig til.”

Hvad er mest attraktivt ved dit nye job?

”At Djøf er en stærk, veldrevet organisation med vækst i medlemstallet og med sin egen unikke rolle og egenart i det danske organisationslandskab.”

Fagforeningerne taber medlemmer – hvordan holder Djøf væksten?

”Samfundet har brug for, at der uddannes djøfere. Det er et godt udgangspunkt. Men ellers handler det om, at man føler sig som en del af et stærkt fællesskab, hvor Djøf taler éns sag og sætter ord på det, man er optaget af for at få et godt arbejdsliv. Og så skal Djøf fortsat sikre, at vi får de studerende med allerede fra studietiden.”

Hvilket fællesskab bliver Djøf i fremtiden?

”Et fællesskab, hvor flere er ansat i den private sektor og med flere selvstændige, korttidsansatte og globalt ansatte end i dag. Hvor Djøf fortsat har en meget sikker hånd i rådgivning og forhandling. Og hvor fællesskabet i høj grad også bygger på digitaliseringens muligheder – hvad medlemmerne også vil stille krav om.”

Hvilke krav vil de stille her?

”At de bliver ramt af det rigtige på de platforme, de vælger at gå ind på. At de fx kan hente Djøf-apps med rådgivnings- og netværkskommunikation målrettet det sted i studie- og arbejdslivet, de står lige nu. At de ikke får flow-tv og massekommunikation. Djøferne er forskellige, og dét, de vil bruge tid på, skal være selvvalgt og nært i forhold til deres interesser, problemer, udfordringer og dilemmaer.”

Har du et lederidol?

”Nej, og jeg har heller ikke nogen livret. Jeg forsøger at blive klogere hver dag, så jeg lader mig inspirere af mange forskellige – og stjæler gerne gode idéer, når jeg møder dem.”