Hvad er mest attraktivt ved din nye stilling? 

”At arbejde for demokrati og foreningsliv. Vi er i en periode, hvor demokratiet er udfordret på forskellige fronter, og vi har på mange måder set, at demokratiet er blevet taget for givet.”

Hvad tager du med dig fra din erfaring som spindoktor for Peter Christensen?

”Dét at få indblik i, hvordan sådan et maskineri fungerer på højeste niveau. Jeg var tæt på folk, der havde ledelsesansvaret, og det har givet mig erfaring, jeg kan bruge i min nye stilling.”

Hvad tager du med dig fra din uddannelse?

”Det er en fordel, at jeg har forståelse for, hvad der er god forvaltning. Selvfølgelig har jeg folk, der ved en masse om det, men jeg er den øverst ansvarlige.”

Hvad har overrasket dig mest?

”Hvor stor forskel der er på at stå på sidelinjen og så rent faktisk være den, der har ansvaret. Nu er det mig, der står på mål for beslutningerne.”

Hvad er de vigtigste emner for DUF lige nu?

”At få unge engageret og interesseret i demokrati og sørge for, at det frivillige foreningsliv bliver støttet.”