Hvordan er det at møde de udenlandske prostituerede?

”Det er nogle helt utrolige menneskeskæbner, jeg møder her. Mange af kvinderne kommer fra Nigeria, så det kan fx være en helt ung pige, der har taget hele turen gennem Sahara og med båd til Lampedusa i Italien. Hun har så måske boet i en spansk storby, inden hun ender som prostitueret i København. Intet af det har hun selv bestemt, da en stor del af dem er menneskehandlede.”

Hvad gør I for dem?

”Vi har et værested, som både er mødested og rådgivningscenter i samarbejde med Center mod Menneskehandel. Her har vi bl.a. en sundhedsklinik og en natcafé. Desuden har vi et krisecenter, hvor de kvinder, som er identificerede som menneskehandlede, kan bo og få beskyttelse og hjælp til en fremtid, hvor de er fri af tvang.”

Hvordan går det for dem?

”Den helt lykkelige solskinshistorie, hvor de kommer tilbage til deres familier og får opbygget en bæredygtig tilværelse og bliver selvforsørgende, er sjælden, fordi problemerne rækker langt ud over Danmarks grænser. Der er mange, vi ser igen på gaden eller krisecentret efter nogle måneder. Men nogle gange lykkes det.”

Hvad er din rolle som leder?

”At være NGO-leder kræver faktisk, at man er en rigtig dygtig djøfer, som virkelig forstår at vende hver en 25-øre og bruge den allermest fornuftigt. Desuden skal jeg arbejde politisk, så vores rammer hele tiden bliver bedre. Det allervigtigste er at lytte til vores dygtige fagfolk, så jeg ikke bare er hende djøferen, der kommer og planlægger deres arbejde. Det kræver en høj grad af professionalisme at lykkes i den her branche, fordi pengene er små og presset stort.”