Hvad er Tv Glad?

”En socialøkonomisk virksomhed, som var verdens første tv-station for udviklingshæmmede. Der fra har vi knopskudt til, at vi i dag er en lille virksomhed, som omsætter for 35 millioner inden for forskellige kreative fag. Vi gør det dels for at give folk med en funktionsnedsættelse en stemme, men også for at give dem muligheden for et aktivt arbejdsliv.” 

Hvad går dit nye job ud på?

”Vi har en treårig uddannelse for mennesker med funktionsnedsættelser. Jeg skal finde virksomheder, som vil være med til at styrke vores praktikdel. Vores elever kommer ud i en 14-dages praktik hvert semester. Vi vil gerne have, at eleverne får nogle længerevarende praktikker, og at vi i samarbejde med virksomhederne målretter de unges uddannelse mere.” 

Hvilke uddannelser tilbyder I?

”Vi tilbyder seks linjer. Lige nu arbejder jeg med vores køkkenlinje. Vi har et koncept, der hedder ´Glad Mad´, hvor vi laver kantinedrift. Det er handicappede og ikke-handicappede medarbejdere, der sammen driver en kantine. Vi har også ´Glad Teater´, Radiolinjen, Tv-linjen, ´Glad Design´ og ´Glad Animation´.” 

Hvilket job kommer du fra?

”Jeg kommer fra en projektleder-stilling på Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole.” 

Hvorfor søgte du jobbet?

”Jeg så en arbejdsplads, som har innovation og udvikling som et stort element i deres arbejde. Her arbejder vi på grænsen af det mulige. Der er mange fordomme, der skal nedbrydes, og det kræver et stort benarbejde.” 

Hvordan reagerer virksomhederne, når du kontakter dem?

”De fleste er overvejende positive. Rygtet er løbet i forvejen. Det er de færreste mennesker, der ikke har hørt om Tv Glad, men de forbinder det med tv-stationen og bliver overraskede over alle de andre ting, vi tilbyder.” 

Din største udfordring?

”Vi er en levende organisation, som består af en hulens masse ildsjæle, og folk der kan og kører selv.  Det er en positiv udfordring. Jeg har ingen negative udfordringer.” 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

”Lige i øjeblikket går dagene med kontakt med virksomheder, virksomhedsbesøg og med at sætte mig ind i de forskellige faglinjers hverdag. I dag har jeg overhørt en del eksamener på vores skole for at få indblik i fagligheden.” 

Hvad giver det dig at arbejde i Tv Glad?

”Jeg gør noget for nogle mennesker, der som udgangspunkt har det sværere end mig selv. Det giver en masse glæde at knokle for en god sag.”