Der er langt imellem snapsene i dansk ledelseslitteratur. Mange nye bøger er skvulp, overfladiske promoveringer af lokale kæpheste. Slagord og fraser, hvor det er svært at finde ud af, hvad den pågældende bog reelt bidrager med. Sådan forholder det sig ikke med Jim Hagemann Snabes og Mikael Trolle’s nye bog. Den vil noget. Den kan noget. Og den har nogle klare, vigtige og meget velbegrundede budskaber til danske ledere.

Titlen er: Dreams & details. Derved underlægger forfatterne sig en syg trend, der i øjeblikket findes i Danmark, og som i al sin dumhed går ud på, at danske ledelsesbøger skal have en engelsk titel. Det er en uskik, som forfatterne burde have hævet sig op over. Selvfølgelig burde denne bog hedde: Drømme og detaljer.

Der er mange, der har en drøm, men ingen detaljer. Og der er mange, der behersker en række detaljer, med ikke har en drøm. Og så er der nogle, der har begge dele. Og så sker der noget. Som de to forfattere selv har dokumenteret og demonstreret i deres egne liv, og som de nu fortæller om i bogen.

Man kan meget hurtigt mærke, hvor tyngden i bogen er. Den fremgår af titlen, og de vigtigste begreber i den ledelsestænkning, der præsenteres i bogen, er: Drøm, detalje, bro, helhed, sæson. I kapitel tre præsenteres hovedmodellen (bogens eneste model), og den fører de nævnte hovedbegreber sammen på en simpel og i øvrigt ikke særlig informativ måde. Men sammen føres de, og så bliver begreberne udfoldet i nogle af de efterfølgende kapitler.

Forfatterne mestrer lederskabet

De tunge afsnit er forsynet med anbefalinger og sammenfatninger. Her træder forfatterne helt tydeligt frem. Her beviser de, hvad vi godt véd: At de mestrer lederskab og ledelse. De viser, at de ikke bare kan være, men er konkrete og helt nærværende.

Som man kan se, er det erhvervs- og sportslederen, der er gået sammen. Det er ikke nyt, at de to verdener forenes eller føres sammen. Det er ikke altid, der kommer noget godt ud af det, men det er vigtigt, at der bestandigt gøres forsøg. Det er i øvrigt også vigtigt, at der gøres forsøg på at få erfaringer og viden med fra kunstens verden. I dette tilfælde er det helt åbenbart værdifuldt, at erhvervslederen og sportslederen er gået sammen. Men det havde været interessant, hvis der også havde været en åndeligt inspireret kunstner med – men det kan måske ske næste gang.

Bogens struktur er ikke den skarpeste, men det er som antydet let at finde de tunge kapitler, de kapitler, hvor hovedbudskaberne er. Bogen er stærkest dér, hvor den udfolder drøm, detalje og bro, og svagest dér, hvor dette skal oversættes til – med bogens egne ord – lederskab og sæsonskifte. Det er ærgerligt, for det er her, læseren virkelig er gjort nysgerrig og motiveret til at lytte til de to, ikke bare erfarne, men meget erfarne ledere.

Bogen har undertitlen: Genopfind din virksomhed og dit lederskab – mens det stadig går godt. Let at sige. Svært at gøre. Med denne formulering undgår forfatterne at bruge ordet, disruption. Sætningen er jo en let omskrivning af det gamle budskab: Disrupt eller bliv disruptet! Budskabet er klart, og også dette budskab forfølges og nuanceres i bogen, om end ikke voldsomt. Det er sæson og sæsonskifte, der kommer ind her, og det er som nævnt ikke de stærkest udfoldede begreber.

Det er både forunderligt og foruroligende, at et begreb som ledelse kan beskrives og udfoldes ved hjælp af så få begreber, som det gøres her. Jeg er helt sikker på, at det kan begrebet heller ikke, men de to begreber, drøm og detalje, forbundet gennem ordet bro, er et utrolig stærkt koncept, som her formuleres og fremføres med tung, tung erfaring som basis og baggrund. Og det skal man have respekt for. Det har jeg.

Det er fantastisk vigtigt, at dansk ledelseslitteratur tilføres bøger, der er skrevet af mennesker, som ikke bare har læst om ledelse, men har praktiseret ledelse. Jeg skal være den sidste til at underkende betydningen af teoretisk og filosofisk velfunderede bøger om ledelse, thi de er vigtige, men de kan selvfølgelig ikke stå alene. Vi skal hele tiden anspore de dygtigste praktikere til at formulere sig – sådan som det sker her.

Om anmelderen:

Steen Hildebrandt er ph.d. og professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet. Forfatter til en lang række bøger og artikler om ledelse, organisation og samfundsforhold. Tidligere fagredaktør på Dagbladet Børsen og vismand i Det nationale Kompetenceråd.