Så blev det 2018. Og her ved et nyt års begyndelse er det nok på sin plads både at se tilbage på året, der gik, og året, der kommer. Forleden forlod vi et 2017, der var kendetegnet ved nye spændende muligheder, men også mørke skyer, der trak op i horisonten.
  
Det gode først. Der er gang i væksten og jobskabelsen for djøferne i den private sektor. Den lange skygge fra finanskrisen i 2008 er nu erstattet af, at flere djøfere end nogensinde før stempler ind i den private sektor. De private virksomheder og arbejdsgivere har i stigende grad brug for djøfernes alsidige kompetencer. Vi har ikke en djøfiseringsdebat i den private sektor, men en fortælling om djøfernes værdiskabelse. Det er jo tankevækkende! 
  
Jeg er overbevist om, at efterspørgslen på djøfere til den private sektor fortsat vil vokse i 2018. Alene det forhold, at fremtidens arbejdsmarked og kendte forretningsmodeller forandrer sig, skaber nye muligheder for djøferne. Det gælder ikke mindst de unge studerende, hvor en del siger, at de gerne vil starte egen virksomhed – som det allerførste efter endt studie. Det er jo et fantastisk drive og en lyst til fremtiden, som vi i Djøf skal formå at understøtte.

Derfor søsatte vi også i 2017 det store projekt ”A Working Future”, som du kan læse mere om på Djøfs hjemmeside. Projektet har allerede givet ny indsigt i mulighederne på fremtidens arbejdsmarked, blandt andet ved at involvere jer medlemmer. Og jeg kan love, at den indsats ikke bliver mindre i det nye år. Tværtimod skruer vi op for medlemsinvolveringen og videndelingen på kryds og tværs.

Men på andre områder ser vi som sagt mørke, lavt hængende skyer. Her i starten af året står vi overfor to helt konkrete udfordringer, som har stor betydning for fællesskabet og sammenholdet på tværs af Djøf.

De igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlige område er svære. Optakten i slutningen af 2017 var desværre præget af, at de offentlige arbejdsgivere talte sig væk fra forhandlingsløsninger, hvad enten det gælder fridage, frokoster eller den anerkendelse af indsatsen, som en ordentlig løn er udtryk for. 
Det er ærgerligt. 

For jeg er sikker på, at arbejdsgiverne inderst inde også deler Djøfs ønske om en velfungerende og attraktiv offentlig sektor, hvor djøferne har lyst til at give den en ekstra skalle. Under alle omstændigheder sætter vi alle sejl for at nå et godt resultat til de offentligt ansatte djøfere.

En del af Djøfs medlemmer står ydermere i den svære livssituation, at de i disse år ser deres arbejdspladser flytte på kryds og tværs af landet. Det er der gennem årene blevet sagt og skrevet meget om. Så her vil jeg bare fremhæve Djøfs centrale budskab: Det skal gøres ordentligt af hensyn til de berørte. 

Hvad 2018 end byder os, så skal vi glæde os over vores fællesskab i Djøf. For det er vi 92.000 medlemmer, der sammen inspirerer og styrker hinanden.

Godt nytår.