Som jeg før har skrevet om på denne lederplads, så er advokatbranchen udsat for forandringens vinde fra snart sagt alle sider.

De teknologiske landvindinger, ofte kaldet legaltech, har kastet nye opstartsvirksomheder af sig, som på udvalgte områder hugger ind på de etablerede advokathuse.

I aviserne kan man fra tid til anden læse om kunder, der ømmer sig over timehonorarer på 4.000 kr. i timen, som for nogle kunders vedkommende får dem til at gå i udbud eller insource den juridiske bistand.

Og endelig ser vi også i advokatbranchen, at de yngre medarbejdere ikke nødvendigvis bare accepterer tingenes tilstand og forklaringen om, at ”sådan har det altid været” – hvad enten vi taler store arbejdsmængder, stress eller dårligt arbejdsmiljø.

At der er noget at komme efter, blev understreget i en fælles undersøgelse fra Danske Advokater og Djøf Advokat i efteråret 2016. Mere end hver anden havde været stresset på arbejde. Og forsvindende få oplevede, at det var chefen, der gjorde dem opmærksom på, at de virkede stressede.

Det går bare ikke! Det er skidt for den enkelte, produktiviteten og den inspiration og gode løsninger, som kunderne i sidste ende jo betaler for at få.

Den dygtige leder eller partner står med andre ord over for en kompliceret ledelsesopgave. Man skal kunne jonglere mellem en masse forskellige bundlinjer i en branche under forandring.

Det stiller store krav til morgendagens ledere. For medarbejderne kan sagtens bide tænderne sammen i en periode. Men i længden er der ikke nogen vej uden om nærværende ledelse. Den enkelte leder skal være trænet til at udvikle og fastholde medarbejderne og ikke bare passivt se til, at alt for mange falder fra, til kun den ”stærkeste” står tilbage.

Derfor ser jeg gerne, at særligt partnerne, som rollemodeller, skal dyrke lederrollen mere, meget gerne via uddannelse. Så bliver de også bedre til at opsnappe signalerne blandt medarbejderne, når tingene er ved at gå for stærkt og kammer over i stress og måske endda langvarige sygemeldinger.

Og nej, det handler ikke om, at advokater er lavet af skrøbelig porcelæn, der skal pakkes ind i vat. Vi er vant til at tage fra. Men hvis vi gerne vil tiltrække de bedste hoveder i de kommende generationer – og fastholde dem – så skal der altså nye ledelsesboller på suppen. Om ikke andet, fordi efterspørgslen på mere god ledelse også handler om at sikre branchens overlevelse rent økonomisk i en virkelighed, hvor en timepris på adskillige tusinde kroner ikke længere er en selvfølgelighed for kunderne.

God ledelse handler også om at turde gå nye veje. Til gavn for medarbejderne, kunder og bundlinje.