Grebet om nettet strammes i Afrika

Afrikanske lande syd for Sahara har i stigende grad begrænset adgangen til internettet inden for de seneste to år. Det skriver dagbladet New York Times med henvisning til oplysninger fra forskere på området.

I Gambia og Gabon blev internettet blokeret midlertidigt i tiden omkring valg. Og i Den Demokratiske Republik Congo blev sociale medier lukket, da der var demonstrationer mod præsidentens forsøg på at forlænge sin tid i embedet. Regeringerne i afrikanske lande begrunder indgreb med hensyn til nationens sikkerhed.

Forskere vurderer, at myndighedernes stramning af grebet om internettet skader de afrikanske landes økonomi. Internettet betyder efterhånden meget for samkvem inden for lande og på tværs af grænser, og de afrikanske lande er i øget omfang afhængige af handel via nettet.

Afrika er ikke alene om tendensen. Den amerikanske organisation Freedom House, som overvåger presse- og informationsfrihed, vurderer, at friheden på internettet i verden som helhed mindskes. Antallet af blokeringer af internetadgangen blev fra 2015 til 2016 fordoblet i de undersøgte lande.

Uvished bremser global handel

Nok vokser handelen mellem verdens lande i omfang, men stigningstakten bliver mindre og mindre. I 2016 skrumpede væksten for femte år i træk, da verdenshandelen med varer steg med lidt over 1,0 procent. 2016-tallet skal sammenlignes med 2,0 procent i 2015 og 2,7 procent i 2014.

Verdensbanken vurderer i opgørelsen ’Global Trade Watch: Trade Developments 2016’, at den svage vækst skyldes øget politisk uvished – især manglende klarhed om den økonomiske politik i Europa og USA.

”I en mere uvis atmosfære vil virksomheder måske udsætte investeringer og beslutninger om eksport, og forbrugere vil måske reducere forbruget. Truslen om, at handelsaftaler falder fra hinanden, hæmmer muligvis også væksten i handelen, fordi det giver politisk uvished,” udtaler økonomerne.

Mens væksten i varehandelen falder, er væksten i den internationale handel med tjenesteydelser solid.  

Kina er bagud med skatte-inddrivelse

Skattesystemet er stadig ufuldstændigt i Kina, og denne mangel i den offentlige forvaltning er med til at øge produktionsomkostningerne og truer samtidig landets status som foretrukket vært for fremstillingsindustri. Det skriver det britiske magasin The Economist.

En nylig opgørelse fra det kinesiske skattevæsen viser, at Kina får skatter ind svarende til 30 procent af BNP. Dette ligger under, hvad både udviklede lande (42,8 procent i gennemsnit) og udviklingslande (33,4 procent i gennemsnit) præsterer.

Problemet i Kina synes at bunde i for meget fokus på indirekte skatter og en dårlig indretning af det direkte skattesystem, siger eksperter.

Det kinesiske styre er så småt ved at gøre noget ved sagen, bemærker The Economist. Momsen bliver sænket, og bestræbelserne på at inddrive direkte skatter fra smølende borgere bliver optrappet.