Ansættelsesudvalgene har haft travlt i de udflyttede statslige styrelser. Regeringens skøn er, at seks ud af syv af de hidtil udflyttede stillinger er besat med nye medarbejdere, fordi de første store udflytninger har omfattet de styrelser, som er flyttet længst væk fra hovedstaden.

En rundspørge, som Djøfbladet har foretaget blandt de nye jyske statslige arbejdspladser, viser, at styrelserne henter deres nye djøfere fra et stort opland, og at fordelingen mellem nyuddannede og erfarne varierer meget. De erfarne er for størstedelens vedkommende skiftet fra andre offentlige myndigheder og i mindre grad fra den private sektor.

Det har fx været tilfældet i Statens Administration, som bor på en ombygget kaserne i Hjørring og er en driftsorganisation med mange HK’ere. Her er otte ud af ti af de nyrekrutterede djøfere erfarne.

”Vi har i høj grad haft behov for erfarne kræfter til at løfte opgaven med transitionen. Derfor har det været positivt, at en stor del af ansøgerne til vores stillinger har haft gode erfaringer fra staten og det offentlige med i bagagen. De erfaringer har vi naturligvis prioriteret,” siger Trolle Klitgård Andersen, direktør i Statens Administration.

Juridisk højborg fik flere jurister

I Viborg i Nævnenes Hus – som er en juridisk arbejdsplads med 16 klagenævn under fælles tag og godt 160 udflyttede arbejdspladser – har det ikke været svært at rekruttere nye jurister, for Viborg er en juridisk højborg med Vestre Landsret, Statsadvokaten, Civilstyrelsen og en række advokatfirmaer.

”Men vi har også rekrutteret nogle rigtig dygtige nyuddannede jurister fra Aalborg og Aarhus, som har været glade for ikke at skulle flytte til København for at få job,” siger vice­direktør John Grøne, der selv er fra hovedstaden.

Dorte Vejen, jurist fra 2008, er ny specialkonsulent i Nævnenes Hus og kommer fra et større advokatfirma i Viborg.

”Som advokat har jeg arbejdet med miljø- og planret i flere år. Da jeg så stillingsopslaget til det nye Nævnenes Hus, var jeg slet ikke i tvivl om, at det job var en enestående mulighed for at styrke mit speciale og min faglige profil.”

Jyder klar til at køre langt

I den gamle skovridergård i Randbøl 17 km vest for Vejle slog Naturstyrelsen 1. februar dørene op til et færdigrenoveret hovedsæde med 81 udflyttede stilling­er. Her vrimler det ikke med juristarbejds­pladser lige om hjørnet.

”Men Jylland er stort. Man er vant til at køre langt, og tidsforbruget er tit det samme som i København, fordi der er bedre plads på vejene,” siger sekretariatschef i Naturstyrelsen, Karen Marie Olsen.

”Så det arbejdsmarked, vi kan hente medarbejdere fra, er geografisk rigtig bredt. Vi har ansat djøfere fra så for­skel­lige arbejdspladser som Horsens Sygehus, Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og Journalisthøjskolen i Aarhus.”

I Energistyrelsens nye driftsenhed i Esbjerg er otte ud af i alt 15 nyrekrutterede medarbejdere hentet fra andre offentlige institutioner.

”Der er stor efterspørgsel efter dygtige og erfarne djøfere. Det kan især være en udfordring at skaffe jurister, som har erfaring med fx lovforberedende arbejde eller offentlig administration. Vi har haft held til at tiltrække medarbejdere, der enten allerede boede i nærheden af Esbjerg, eller som ønskede at vende tilbage til byen”, siger HR-chef i Energistyrelsen, Birgitta Bundgaard.

Nu er der flere om buddet

I Ribe har Færdselsstyrelsen siden åbningen 1. februar sidste år ansat mere end 20 jurister hentet fra et stort opland og hovedparten fra andre offentlige arbejdspladser.

”Dem har der været flest af i ansøgningsbunkerne. Men erfaring fra offentlig myndighed har samtidig klart trukket op hos os som ny styrelse. Det har vi brug for,” siger Færdselsstyrelsens direktør, Stefan Søsted, der selv er jurist.

”Vi fik mange kvalificerede ansøgere, men vi var også begunstiget af at være den første udflyttede styrelse, der slog stillinger op hernede. Nu kommer der lidt færre, men stadig velkvalificerede ansøgere, og det skyldes jo nok, at vi er blevet flere om buddet. Om nogle år skal vi vænne os til, at djøferne begynder at skifte mellem de nye styrelser, men mobilitet er godt.”

På politigården i Syd- og Sønder­jyllands Politi har de afleveret en senioranklager og en chefanklager til den del af den nye Landbrugs- og Fiskeristyrelse, som er flyttet til Augustenborg på Als.

”Vi er selvfølgelig kede af at have mistet to rigtig gode medarbejdere, men vi ser samtidig de nye statslige arbejdsplader som en mulighed. Vi ser perspektiver også udviklingsmæssigt for vores medarbejdere ved flere djøf-arbejdspladser i området,” siger stabschef Lene Roesen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Asfalterer og kører samtidig

Senioranklageren, de mistede, er 43-årige Jens Yde, som nu er enhedschef for Administrativ Jordbrugskontrol i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Han skiftede, fordi han gerne ville have mere ledelse i sit job, og måske ville der gå lang tid, før der kom en lederstilling i anklagemyndigheden, han kunne søge. Og det her lød ualmindeligt spændende.

Stort set alle 48 medarbejdere i hans nye enhed er nyrekrutterede. Det gælder også de fire jurister og to andre djøfere, han er chef for: Fire er nyuddannede, to har erfaring fra andre offentlige myndigheder.

”Det er jo en slags virksomheds­overdragelse uden medarbejdere,” konstaterer han.

”Alle mine forvent­ninger til at arbejde med ledelse er opfyldt. Vi asfalterer, samtidig med at vi kører, som min vicedirektør siger. Det er en kæmpeopgave, og opgavens omfang har nok overrasket mig. Men vi er godt hjulpet af den store indsats, som medarbejdere i København yder, selv om mange af dem sidder i opsagt stilling. Og alle de nye medarbejdere udviser stort engagement og stor dedikation for at sætte sig ind i alle opgaverne.”

1. juni skal alle opgaver og kompetencer være overdraget til Augustenborg.

”Det mål når vi. Det, vi ikke når, er rutine, for det tager tid.”

Kom hjem til Jylland

På Danfoss – i nærheden af Augusten­borg – har man ingen djøf-flugt oplevet. Tværtimod tror firmaet, at det bliver nemmere at tiltrække nye djøfere.

”Vi er meget glade for de nye arbejdspladser hernede,” siger presse­chef Mikkel Thrane.

I Statsforvaltningen, som har landsdækkende hovedsæde i Aabenraa, har man ingen problemer med hverken at rekruttere eller genrekruttere kvalificerede jurister, lyder det fra HR-chef, Inge Maria Frydendahl:

”Vi er generelt meget begejstrede for det felt af ansøgere, vi får, når vi rekrutterer til vores forskellige afdelinger.”