Jeg går i øjeblikket til flere jobsamtaler. Hver gang bliver jeg spurgt til mine svagheder eller udviklingspunkter. Hvordan får man præsenteret dem på en god måde uden at spænde ben for sig selv?

Det, du skal præsentere, er i virkeligheden din selvindsigt og din evne til at reflektere og arbejde med eventuelle svagheder. Når intervieweren spørger ind til dine svag­heder, søger han/hun at få afdækket, om du er klar over dine egne begrænsninger og kan sætte konstruktivt ind over for eventuelle uhensigtsmæssigheder, så de ikke bliver et problem i det kommende job.

Forbered dig derfor på et par stykker. Fortæl om en arbejdssituation, hvor svaghederne har givet dig en udfordring. Hvordan løste du situationen? Hvad lærte du af den, og hvordan har du arbejdet med det sidenhen? Selvfølgelig skal du være strategisk om, hvilke svagheder du serverer. Men det er en dårlig idé kun at vælge svagheder, som i virkeligheden er en indpakket styrke. Det gennemskuer intervieweren lynhurtigt, og du fremstår enten ureflekteret eller som en, der har noget at skjule.