Embedsværkets uskrevne regler ligger langt fra det pensum, man læser på universitetet. Derfor er en gruppe medlemmer i Djøf gået sammen om at designe et kursusforløb for nye embedsmænd med et til fire års anciennitet. På uddannelsen kommer deltagerne igennem et forløb, der består af tre workshops, en JTI-test med individuel tilbagemelding samt et mentorforløb. Underviserne er 13 erfarne profiler, der enten selv har været embedsmænd eller har erfaring inden for den politiske verden, heriblandt Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, Claes Nilas, kommitteret, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og Christian Lützen, direktør for Nævnenes Hus.

 Uddannelsen indeholder fire moduler:

  1. Organisation, drift og sektor
  2. Kommunikation og tværfaglig brobygning
  3. Borger- og politikerbetjening
  4. Dyder og etik i praksis.

Deltagerne kommer rundt om mange aspekter ved jobbet, som fx at man både skal kunne implementere politiske beslutninger loyalt og samtidig sige fra ved en konflikt ­eller et dilemma, at man skal udvikle sig fra at være fagnørd til at blive brobygger mellem forskellige fagligheder, og at 80% af jobbet består i at levere rugbrødsarbejdet til tiden og i høj kvalitet.

Tilrettelægningen af uddannelsen er opstået som et ­konkret, praktisk tiltag efter Bo Smith-­udvalgets arbejde, som ­analyserede embedsmandens rolle i det moderne ­folkestyre.

 

Varighed:

Fire moduler á fire dage, et opstartsmøde samt et mentormøde.
Start: 21. april – Slut: 15. september

 

Pris:

11.900 kr. ekskl. moms for medlemmer
19.900 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer

Se mere, og tilmeld dig på djoef.dk/mesterlaere

 

”Som embedsmand beskæftiger du dig med helt centrale sager i samfundsmaskinen. Det er et betroet job, der kræver ydmyghed og samtidig stor forståelse for de politiske spilleregler. Med Djøfs nye uddannelse vil vi gerne bane vejen for nye embedsmænd. De er allerede virkelig fagligt dygtige, men det, vi kan tilføre som undervisere, er vores praktiske erfaring, kendskabet til det politiske håndværk og en indsigt i embedsværkets dyder.Vi sammensætter hold, hvor deltagerne kommer fra både stat, region og kommune, og derved skaber vi forhåbentlig også en større tværfaglig forståelse, så man eksempelvis udvikler et lovforslag i et departement, der også er til at implementere i en kommune.” =Christian Lützen

Christian Lützen er direktør for Nævnenes Hus i Viborg og tidligere vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Christian er medudvikler og underviser på ’Mesterlære for nye embedsmænd’.