Vil du have en dybere forståelse for din organisation og de sammenhænge, du indgår i? Djøf tilbyder nu HD-fag i organisation og ledelse. Du får et solidt teoretisk fundament til at yde en bedre indsats for forretningen og arbejde med dit lederskab, virksomhedens strategi og udvikling af organisationen.

HD-faget giver 15 ECTS-point og er særligt udviklet til højtuddannede i samarbejde med Syddansk Universitet. Du arbejder med en case fra din egen organisation og afslutter med et projekt, der skal forsvares til eksamen.

Forløbet starter 5. maj kl. 10, København

Se mere, og tilmeld dig på djoef.dk/hd