Straffedomstol vakler

Den Internationale Straffedomstol (ICC), som trådte i funktion i 2002 og skulle være et flagskib i håndhævelsen af folkeretten, er under voksende pres.

Senest har præsident Vladimir Putin meddelt, at Rusland trækker sig fra ICC. Det sker, efter at ICC signalerede, at Ruslands anneksion af Krim måske kan betragtes som en krigshandling.

Der er også tvivl om, hvorvidt USA under en præsident Donald Trump vil acceptere ICC’s beslutninger. Senest har ICC’s chefanklager meddelt, at hun overvejer at indlede en egentlig undersøgelse af, hvordan amerikanere fra militær og CIA har begået krigsforbrydelser i Afghanistan. Amerikanerne risikerer retsforfølgelse, fordi Afghanistan har ratificeret traktaten om ICC. Trump har erklæret sig som tilhænger af tortur og andre forbrydelser, som netop Afghanistan-undersøgelsen handler om.

Det er ikke kun flere stormagter, som tøver i forhold til ICC. Et voksende antal afrikanske lande mener, at ICC i uforholdsmæssig grad er optaget af overgreb i Afrika. Foreløbig har Sydafrika, Burundi og Gambia bekendtgjort, at de vil forlade ICC.

Afrikanere er optimister

Befolkningen i tre førende lande i Afrika har overvejende en tro på, at sundhed og uddannelse bliver bedre for den kommende generation. Seks ud af ti kommer med denne vurdering i en nylig opinionsundersøgelse i Sydafrika, Nigeria og Kenya.

Målingen er foretaget af den amerikanske tænketank Pew Research Center. Et flertal blandt de 3.000 adspurgte er også optimistiske med hensyn til den økonomiske udvikling i det kommende år.

Men samtidig viser undersøgelsen, at der er udbredt utilfredshed med den økonomiske situation lige nu, især i Sydafrika og Nigeria. I Kenya, et økonomisk knudepunkt i Østafrika, er meningerne delt lige over på dette spørgsmål.

I alle tre lande udpeger et bredt flertal korruption som et meget stort problem. På samme måde mener et flertal i alle landene, at kløften mellem rig og fattig er uddybet de seneste fem år. 

Unge amerikanere holder på pengene

Amerikanere under 35 år – de såkaldte millennials – er de bedst uddannede unge i landets historie. De har i det hele taget haft favorable vilkår i barndom og ungdom. Udsigterne burde således være lyse.

Men finanskrisen, den værste siden Depressionen i 1930’erne, har rystet de unge, som mærker følgerne i form af intensiv jobjagt og etablering med egen bolig og familie i en senere alder.

Krisen medfører, at de unge er mådeholdne med forbrug og forsigtige med investeringer, konstaterer avisen Los Angeles Times. Samme tendens slår også igennem blandt virksomhederne. For to årtier siden var en tredjedel af alle iværksættere i USA under 35 år – nu er andelen kun på en fjerdedel.

Millennials’ adfærd er vigtig i forhold til landets økonomi, fordi de med et antal på cirka 85 millioner udgør den største enkelte gruppe i den amerikanske befolkning.