Rektor på CBS, Per Holten-Andersen, fik historien fra rusturen forbi sit skrivebord, så han kunne komme med en kommentar.

Hvad var din umiddelbare reaktion, da du læste interviewet?

”At det var værre, end jeg havde forestillet mig, da jeg først fik det mundtligt refereret. Det er ikke verdens mest spændende sag for os for at sige det mildt. Det er dybt alvorligt.”

Hvad er din holdning til hændelserne?

”Det er langt ud over, hvad der overhovedet er acceptabelt. Jeg havde ikke forestillet mig, at nogle af vores studerende kunne opføre sig sådan. Når jeg læser det, så tror jeg næsten, at det er løgn, og det er slet ikke for at betvivle din historie. Hvis det her har foregået, så er det langt ud over, hvad nogen skal finde sig i, og også hvad CBS overhovedet kan acceptere.”

Hvor meget styring har I med rusturene?

”Vi har et forløb for introvejlederne, hvor vi informerer om, hvad meningen med introugen er, og hvad der er god opførsel. Vi har også et meget klart nedskrevet regelsæt om, hvad vi forventer af dem. Det er en af deres vigtigste opgaver at sørge for, at turene foregår på en ordentlig måde.”

Hvad gør I ved sagen?

”Lige nu ved vi jo ikke, hvilke introvejledere der har gjort hvad. Derfor går der en særlig intern sag i gang. De skal jo have ret til at give deres version af historien, men som du skriver det her, så er det langt ud over, hvad jeg overhovedet havde forestillet mig ville foregå på de ture. Vi skal dog stadig håndtere sagen ordentligt for alle de involverede.”

 

Hvad får det af konsekvenser, hvis I finder flere, der bekræfter historien?

”Det er jo ikke en offentlig rettergang, vi skal have sat i gang, men hvis det, du skriver, er sandt, så kan det komme på tale at give de ansvarlige karantæne fra studiet eller simpelthen smide dem helt ud.”

 

Hvad vil I gøre fremadrettet for at undgå lignende hændelser?

”Hvis vi finder ud af, at der er hold i historien, så må vi konstatere, at der skal foregå en væsentlig kraftigere intro til introvejlederne, som lægger vægt på, hvad deres ansvar er.”

 

Har I fået klager over turene?

”Nej, og det undrer mig. Vi har ikke fået nogen direkte klager. Men så længe sådanne oplevelser støder bare én deltager på en tur, så er det én for meget. Alle skal føle sig velkomne og behandles ordentligt.”