Det skriver Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin på baggrund af en undersøgelse, som magasinet har gennemført blandt godt 3.000 djøfere, ingeniører og civiløkonomer under 40 år ansat i privat og offentlig sektor.

48 procent af ikke-cheferne svarer, at de kender til nye frynsegoder, og 52 procent af lederne siger, at der er kommet nye personalegoder på deres arbejdsplads. Det mest udbredte nye personalegode er frugtordninger. Det næstmest udbredte er sundhedsforsikringer, der nævnes af knap hver femte af de yngre akademikere. Dernæst følger fitness i mange varianter fra motionsrum på jobbet til betalt årskort til fitness og sportsklubber.

Hvad angår de mere kontante frynsegoder, får flere og flere tilbudt medarbejderobligationer eller bredbåndsforbindelse med adgang til internet og telefoni, skriver nyhedsmagasinet. Både dét og sundhedsforsikringerne er godt hjulpet på vej af bruttolønsordningerne, som giver skatterabat på at ombytte kontantløn med personalegoder.

Frugt, sundhedsforsikringer, fitness og medarbejderobligationer ligger dog langt foran det ultimative personalegode: Mere ferie eller frihed. Men kun seks procent har fået bedre vilkår skriver nyhedsmagasinet.