Aldrig har akademikerledigheden været lavere. I januar måned i år var 1,1 procent af juristerne og økonomerne ledige, mens det gjaldt 2,8 procent af djøferne med en anden samfundsvidenskabelig uddannelse. Det viser tallene fra den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Central-organisation.

Den rekordlave ledighed har også smittet af på langtidsledigheden. Langtidsledig defineres i dag som en person, der har været ledig i mere end et år. Dengang hvor ledigheden var markant højere, blev man først betegnet som langtidsledig efter to år.

I det seneste år er antallet af djøfere med mere end et års ledighed faldet fra 317 i januar sidste år til 205 i januar i år. Blandt juristerne er antallet af langtidsledige mere end halveret og er i dag nede på 44. Der er også næsten sket en halvering af langtidsledige økonomer mens langtidsledige med øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser er faldet med godt en tredjedel.